Yaşlılarda Fizik Tedavi

Yaşlılarda Fizik Tedavi

Yazı İçeriği

Fizik Tedavinin Temel Amacı Ve Uygulanan Yöntemler

Yaşlılıkta ortaya çıkan sorunların belli başlıları; çalışmaktan uzaklaşmak, bedensel çöküntü, zevk yoksunluğu ve ölüme yakınlıktır. Bu yüzden amacımız misafirlerimize günlük yaşam aktivitelerinde olabildiğince yardımcı olmak ve normal yaşantılarına adaptasyon sağlamaktır.

Geriatrik rehabilitasyonun aslında temel amacı, en az yardımla bireye kendi işlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Bunların başında yıkanma, giyinme, transfer ve tuvalet aktiviteleri gelir. Misafirlerimizin bu aktiviteleri en az yardımla yapmaları için uğraşlar vermekteyiz. Yaşlı bir hastanın rehabilitasyon öncesi genel değerlendirmesi, rehabilitasyon programını planlamadan önce, hastanın tüm yönleriyle değerlendirilmesi zorunludur. Sistemik bakış, mental durum, beslenme, kullandığı ilaçlar, sosyal ve fiziksel çevrenin değerlendirilmesi rehabilitasyonun başarısı için gereklidir. Klinik bakıyı basit laboratuvar incelemeleri izlemelidir.

Asude Huzurevi’nde kalan misafirlerimizi değerlendirme şu şekilde olmaktadır:

Sistemik Fizik Muayenesi

Tüm sistemlerin temel fizik muayenesini içermektedir. Özellikle mobilite bozukluğu ile ilgili olan nöromotor sistem, egzersiz toleransını sınırlayacak kalp ve akciğer bakılarına önem vererek, görme ve işitme yetenekleri değerlendirilmektedir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Kardiyovasküler

Kan basıncı (yatarken ve otururken), kalp yetmezliği kanıtları

Solunum

Havayolu obstruksiyonu

Gastrointestinal

Bağırsak hastalıkları

Genitoüriner

İnkontinans

Kan

Anemi

Lokomotor

Eklem, kemik hastalıkları, ayak bozuklukları

Sinir Sistemi

Kas güçsüzlüğü, duyusal defisit

Görme – İşitme 

Mental Durum

Hastanın mental durumunun ayrıntılı ve uygun şekilde değerlendirilmesi, fiziki muayene kadar önemlidir. Bunun için, rehabilitasyon öncesinde basit psikometrik testlerden yararlanılmaktadır.

Yaşlı hastalarda demans, deliryum gibi entellektüel bozukluklar yaygındır. Bunlar, rehabilitasyonu ve düzelme hızını önemli derecede etkilemektedir. Hafif dereceli demans önemli sorun yaratmazken, daha şiddetli hastalar şaşkın ya da saldırgan olabilmektedirler.

Depresif hastaların motivasyonu ve rehabilitasyona katılımı bozuktur. Bu hastalarda psikiyatrik yardım ve antidepresan ilaçlar yararlı olabilmektedir. Sahip olduğu gerekli bütün donanım ve hekim kadrosuyla Asude Huzurevi’nde bütün misafirlerimizin öncelikli olarak neye ihtiyaç duydukları testlemeler, muayene ve laboratuvar desteğiyle belirlenmektedir. En etkili olan tedavi yöntemi misafirlerimize sunulmaktadır.

Yaşlı Beslenmesi

Yaşlıların tamamı yeterince beslenirler ve temel beslenme sorunu şişmanlıktır.

Obezite ile birlikte, neden olduğu ya da arttırdığı osteoartroz (özellikle diz ve kalçada) durum rehabilitasyona daha fazla kötü yönde etki yapmaktadır.

Yaşlılarda zayıflama, orta yaşlarda daha zordur. Uzmanlarımız denetiminde yapılacak bir beslenme çok önemlidir. Özellikle gonartrozlu yaşlı hastaların orta derecede kilo vermesi bile temel semptomları azaltabilmekte ve mobiliteye yardımcı olmaktadır.

İlaç Tedavisi:

Rehabilitasyona başlanmadan önce, hastanın kullandığı tüm ilaçlar sorgulanır, bu ilaçların yararları ve zararları iyice karşılaştırılır. Hastalar, rehabilitasyon sırasında da ilaç yan etkileri açısından dikkatle gözlenir.