Yatarak Fizik Tedavi

Yatarak Fizik Tedavi

İleri yaşın getirdiği fizyolojik kayba veya çeşitli hastalıklara bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi geciktirilmesi ve azaltılmasına yönelik verilen sağlık hizmetidir.

Yaşlanmaya bağlı olarak organlar işlevini eskisi gibi yerine getiremez, buna bağlı olarak yaşlı bireylerin hareket kabiliyetlerinde azalma söz konusu olur.  Bu durumun meydana gelmesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin azalmasına ve yarattığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal ve mental durumlarının da olumsuz etkilenmesine sebebiyet verir.

Kurumlarımızda kişiye özgü bir plan dâhilinde, uygulananan rehabilitasyon tedavisi misafirin yaşadığı sıkıntıları azaltıp, yaşamlarında daha güçlü ve etkin bir şekilde rol almalarını sağlar. Kurumumuzda uzman doktor kontrolünde uzman fizyoterapist tarafından genellikle;

  • Fiziksel engeli bulunan Hemipleji, ALS vb
  • Kronik hastalığı bulunan Alzheimer, Demans, Parkinson vb
  • Her hangi bir hastalığa bağlı olmaksızın fiziksel güç kaybına uğramış
  • İmmobil (yatağa bağımlı) misafirlerimizde geriatrik rehabilitasyon uygulanır.

Kurumumuzda kalan misafirlerimizi değerlendirme şu şekilde olmaktadır:

Sistemik Fizik Muayenesi
Tüm sistemlerin temel fizik muayenesini içermektedir. Özellikle mobilite bozukluğu ile ilgili olan nöromotor sistem, egzersiz toleransını sınırlayacak kalp ve akciğer bakılarına önem vererek, görme ve işitme yetenekleri değerlendirilmektedir.

Kardiyovasküler
Kan basıncı (yatarken ve otururken), kalp yetmezliği kanıtları

Solunum
Havayolu obstrüksiyonu

Gastrointestinal
Bağırsak hastalıkları

Genitoüriner
İnkontinans

Kan
Anemi

Lokomotor
Eklem, kemik hastalıkları, ayak bozuklukları 

Sinir Sistemi
Kas güçsüzlüğü, duyusal defisit

Görme – İşitme 

Mental Durum
Hastanın mental durumunun ayrıntılı ve uygun şekilde değerlendirilmesi, fiziki muayene kadar önemlidir. Bunun için, rehabilitasyon öncesinde basit psikometrik testlerden yararlanılmaktadır.

Yaşlı hastalarda demans, deliryum gibi entelektüel bozukluklar yaygındır. Bunlar, rehabilitasyonu ve düzelme hızını önemli derecede etkilemektedir. Hafif dereceli demans önemli sorun yaratmazken, daha şiddetli hastalar şaşkın ya da saldırgan olabilmektedirler.

Depresif hastaların motivasyonu ve rehabilitasyona katılımı bozuktur. Bu hastalarda psikiyatrik yardım ve antidepresan ilaçlar yararlı olabilmektedir. Sahip olduğu gerekli bütün donanım ve hekim kadrosuyla Asude Huzurevi’nde bütün misafirlerimizin öncelikli olarak neye ihtiyaç duydukları testler, muayene ve laboratuvar desteğiyle belirlenmektedir. En etkili olan tedavi yöntemi misafirlerimize sunulmaktadır.

Yaşlı Beslenmesi
Yaşlıların tamamı yeterince beslenirler ve temel beslenme sorunu şişmanlıktır.
Obezite ile birlikte, neden olduğu ya da arttırdığı osteoartroz (özellikle diz ve kalçada) durum rehabilitasyona daha fazla kötü yönde etki yapmaktadır.

Yaşlılarda zayıflama, orta yaşlarda daha zordur. Uzmanlarımız denetiminde yapılacak bir beslenme çok önemlidir. Özellikle gonartrozlu yaşlı hastaların orta derecede kilo vermesi bile temel semptomları azaltabilmekte ve mobiliteye yardımcı olmaktadır.

İlaç Tedavisi:
Rehabilitasyona başlanmadan önce, hastanın kullandığı tüm ilaçlar sorgulanır, bu ilaçların yararları ve zararları iyice karşılaştırılır. Hastalar, rehabilitasyon sırasında da ilaç yan etkileri açısından dikkatle gözlenir.

İleri yaştan dolayı, fizik tedavi (rehabilitasyon) merkezlerine gidip gelerek alınan hizmetler özellikle misafir üzerinde ciddi yorgunluk ve tedavinin yararını azaltan neticelere sebep olmaktadır. Bu nedenle hizmetin kurum içerisinde verilmesi, misafir üzerinde tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir.