Sosyal Psikolojik Destek

Sosyal Psikolojik Destek

Kurumların en önemli fonksiyonlarından biri olan sosyal psikolojik destek hizmetleri, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan dezavantajlı grup içerisinde tanımlanan misafirlerimize, sosyal hizmet uzmanları tarafından verilmektedir. Misafirlerimizin yaşam standartlarını oldukça yükselten destek hizmeti, eksik olan psikolojik ve sosyolojik yaşlılığın ortadan kalktığı süreçte verilen hizmetleri kapsamaktadır.

Özellikle, mesleğini severek tercih eden ve yaşlı bireylerin yaşam standartlarını yükseltme ideali ile çalışan sosyal çalışmacı personel, aldıkları hümanizm eğitimi ile kültürel, ahlaki ve inanç boyutunda her hangi bir ayrım yapmadan misafirlerimizin sosyolojik ve psikolojik birebir takiplerini yaparak rehabilite etmektedirler. Bunun yanı sıra, sosyal çalışmacı personel, sağlık elamanı ve öz bakım hizmeti veren yaşlı bakım elemanının yaptığı işleri de denetlemektedir. 

Yaşlı bakım hizmetinde, sosyal psikolojik destek hizmeti süreç zincirinde temel noktada olup, misafirin sağlık sürecine ve yakınının yaşam kalitesine maksimum düzeyde olumlu etki sağlamakta, kurum misyonu ile tam olarak örtüşmektedir.