Yaşlı Yakınına Sosyal - Psikolojik Destek

Yaşlı Yakınına Sosyal – Psikolojik Destek

Nörolojik, psikiyatrik ve dahili rahatsızlığı olan yaşlı misafirlerimizin özellikle kendisi ile uzun süre aynı ortamda yaşayan yakınları aynı ortamı paylaşmaları neticesinde sosyal ortamdan uzaklaşmakta ve zaman içerisinde psikolojik sıkıntılar yaşamakta, birçok şeye karşı tahammül güçleri azalmakta ve hemen sinirlenerek tepki verme yolunu seçmekteler. Bu durum ise hem yaşlıyı hem de diğer aile fertlerini etkilemekte, doğal olarak sürece hâkim olmak yerine sürecin oluşturduğu negatif sonucu yaşamaya başlamaktalar. Sosyal hayatları, iş hayatları ve ailevi hayatlarında düzensizlikler başlamaktadır. Diğer ihtiyacı olan aile fertlerine destek verememekte, ailelerde başka sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Kurumlarda profesyonel destek almaya başlayan ailelere normal sağlıklı hayatı yaşama imkânı sunulmakta, ayrıca yaşlı hastaları ile takip edilen süreç hakkında bilgi paylaşımı ile de hastalarının ileride olacakları durumlar hakkında bilgilenerek mevcut durumu kabul etmek olgunluğunu yaşamaktalar.

Bu kurumların iki fonksiyonu vardır; birincisi Bakıma ihtiyacı olan yaşlıya profesyonel destek vermek, ikicisi buna bağlı olarak yakınlarının normal hayatlarını yaşamalarını temin etmektir.