Öz Bakım

Öz Bakım

Öz bakım, bireyin temel gereksinimlerini karşılayamaması halinde ihtiyaçlarının bir başkası tarafından karşılanmasıdır. İleri yaş ile birlikte bireyin yaşamındaki fizyolojik, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlar değişmektedir. Bu değişme sonunda ortaya çıkan çeşitli hastalıklar ile birlikte görme, duyma gibi fonksiyonlarının da gerilemesine bağlı olarak yaşam kalitesi düşer ve öz bakım gereksinimlerini karşılamada birey yetersiz kalabilir.

Bu durumda olan misafirlerimizin kurumumuzda öz bakımları,

  • Vücutta bulunan salgı ve atıkların mikroorganizmalarını vücuttan uzaklaştırmak
  • Bireylerin fiziksel psikolojik ve duygusal açıdan rahatlamasını sağlamak
  • Kasların gevşemesine yardımcı olmak
  • Vücuttaki kötü kokuları gidermek
  • Beden imajının gelişmesine yardımcı olmak için yapılmaktadır.

Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Bireyin hijyene ilişkin inançları, bilgi düzeyi kültürel farklılıkları ve inançları değerlendirilmelidir (mahremiyet dikkate alınmalıdır)
  • Bireyin bilinci yerinde ise, bakım verirken yapacağımız uygulamalar birey ile birlikte planlanmalı ve kendisine anlatılmalıdır
  • Birey ve ailesine eğitim verilerek, gerekli durumlarda aile bireylerinin de bakıma katılması sağlanmalıdır
  • Birey ile direk temastan önce ve sonra bireyin kontamine vücut bölgesinden, temiz vücut bölgesine geçerken eller yıkanmalıdır
  • Bireylerin vücut sıvıları ile temas etme riski olduğu için eldiven kullanılarak uygulama yapılmalıdır

Öz bakım, yaşlı bireyler açısından sağlığın temelini oluşturmakta olup, öz bakımın profesyonel yapılmaması halinde bireyde ciddi düzeyde sağlık problemleri oluşabilmektedir. Bu konuya önemli bir örnek ise; alt bakımının profesyonelce yapılmaması halinde, oluşabilecek sürekli yara ve enfeksiyon riskidir. Bu uygulama kurumumuzda hemşirelerin denetiminde, profesyonel yaşlı bakım personeli tarafından verilmekte ve takipleri yapılmaktadır.