Doktorlarımız Tarafından Medikal Takip

Kurumumuzda sağlık hizmetleri, misafirin kuruma kabul aşamasından önce başlamaktadır. Misafir, bir hastaneden gelecek ise, hastane çıkışından önce bir sağlık personelimiz misafirin tedavi gördüğü hastaneye giderek, doktorundan sağlıklı bilgiler almakta, hastane çıkışından önce bulaşıcı hastalığı, madde bağımlılığı olup olmadığı raporları alınarak, rutin kullanacağı medikal malzeme ve ilaçlar var ise, alt bezi kullanıyorsa rapor haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Hastaneden huzurevine ambulans transferi ile getirilmesi gerekiyorsa, özel ambulans tahsis edilerek, güvenli bir şekilde kurumumuza ulaştırılmaktadır.

Kurum bünyesinde her şubemizde, bir nöroloji, bir de dâhiliye uzmanı kurum doktoru olarak görev yapmaktadır. Özellikle misafirlerimizin genel itibari ile sağlık problemleri de bu branşlar ile ilgili olduğu için bu konuda kurum içerisinde tahliller yapılmakta, tedaviler düzenlenmekte ve düzenlenen tedaviler geriatri hemşireleri tarafından birebir uygulanarak takibi yapılmaktadır. Bu hizmet, özellikle misafirlerimizin yaşları itibari ile basit sebeplerden dolayı hastane ortamına sürekli gidip gelmelerinin oluşturduğu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır.  Çok önemli bir acil sağlık sorunu olmadığı müddetçe misafirimizin tedavisi kurumun içerisinde uzman doktorlarımız kontrolünde sağlanmaktadır.  Tedavilerin yanında, süre takibi yapılan ilaç raporları, hasta alt bezi raporları ve mama raporları da misafirimiz kurumdayken kurum doktorları tarafından düzenlenmektedir.

Kurumumuzda uygulanan sağlık hizmetleri, misafirlerimizin yakınlarının aile düzenleri, iş hayatları ve sosyal hayatlarına olumlu yönde destek sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmaktadır.