Palyatif – Yoğun Bakım Sonrası Hizmet

Palyatif bakım ciddi ve/veya ilerleyici hastalığı olan bireylere, tanın koyulması akabinde, sağlık, fiziksel, psiko-sosyal, duygusal gereksinimlerini karşılarken kişilerin günlük aktivitelerini yerine getirebilmeleri için yaşam kalite standartlarını arttırmaktır.  Eş zamanlı olarak, bu süreçten en az tedavi görmekte olan misafirlerimiz kadar etkilenen yakınlarına da, duygusal, psiko-sosyal destek sağlanmaktadır.

Palyatif bakım uygulamaları;

  • Ağrının ve diğer bulantı, ishal, kilo kaybı, uykusuzluk, depresyon gibi bulguların kontrol altına alınması ve hafifletilmesi
  • Hastada oluşan istenmeyen yan etkilerin giderilmesi
  • Beslenme desteğinin sağlanması
  • Solunumun rahatlatılması
  • Hastanın ve ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması
  • Hasta ve ailesinin eğitilmesi
  • Hastanın son dönem bakımı vb bakım sürecini içermektedir.

Bu süreç ise, dâhiliye ve nöroloji uzmanı doktorların kontrolünde, alanında eğitimli profesyonel hemşireler tarafından, trekostomani, NGS veya PEG ile beslenme durumunda olan misafirlerimizin satrasyon, aspİrasyon, beslenme ve öz bakım hizmetlerini içeren geniş bir tedavi takip ve bakımı kapsamaktadır.

Oldukça ciddi ve hassasiyet gerektiren bir süreci kapsayan palyatif bakım, doktor kontrolünde alanında uzman profesyoneller tarafından uygulanmadığı takdirde, bakım sürecinde olan hastanın yaşam fonksiyonlarının durmasına sebep olacak kadar ciddi riskler taşımaktadır.