Geriatri Hemşireliği

Geriatri Hemşireliği

Yazı İçeriği

Geriatri hemşireliği, yaşlıların sağlık problemleri ve bakımı ile ilgilenen bir hemşirelik dalıdır. Günümüzde, ortalama yaşam süresinin artması ile birlikte önemli bir yere sahip olan sağlık alanlarından biridir.

Geriatrik hemşireler eğitim hayatlarında bu alana yönelik dersler alarak ve hatta lisans eğitimi sonrasında da bu alanda eğitimlerine devam ederek geriatrik bakım konusunda uzmanlaşırlar. Bu uzmanlıkları dahilinde hem yaşlıların hem de ailelerinin günlük hayatlarını belli bir yaşam standardında devam ettirebilmeleri için fiziksel ve psikolojik olmak üzere birçok farklı konuda onlara destek olurlar.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Geriatri Hemşireliği Nedir?

Geriatrik hemşireler, yaşlıların genellikle karmaşık fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarını anlamak ve tedavi etmek için eğitilmiştir. Hastalarının sağlıklarını korumalarına ve zihinsel ve fiziksel yeteneklerindeki değişikliklerle başa çıkmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Böylece yaşlı insanlar mümkün olduğunca uzun süre bağımsız ve aktif kalabilirler.

Geriatrik hemşireler yaşlılarla çalışmaktan zevk almalıdır. Sabırlı olmalı, son derece dikkatli dinlemeli ve hastalarının ihtiyaçlarını bazen aile üyelerinden gelen çelişkili taleplerle dengelemelidirler.

Hastalarıyla çalışırken, geriatrik bir hemşire, hastanın zihinsel durumunu ve bilişsel becerilerini değerlendirir, hastanın akut ve kronik sağlık sorunlarını takip eder, düşme, idrar kaçırma, değişen uyku düzenleri ve cinsel sorunlar gibi yaygın sağlık sorunları konusunda destek olur, ilaçları organize eder ve hastayı kişisel güvenlik ve hastalıkları önleme konusunda bilinçlendirir.

Birçok yaşlı insan hastaneye yatmayı gerektirmeyen sağlık koşullarına sahiptir, ancak ilaç tedavisi, diyet değişiklikleri, özel ekipman kullanımı (kan şekeri monitörü veya yürüteç gibi), günlük egzersizler veya diğer uyarlamalarla tedavi edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Geriatrik hemşireler, bu sağlık bakım rejimlerini hastalar ve aileleri için düzenlemeye ve süreci onlara açıklamakta yardımcı olur.

Geriatri Hemşireliği Maaşları

Geriatri hemşireliği maaşları, diğer mesleklerde de olduğu gibi birçok farklı etkene göre değişiklik göstermektedir. Kişinin eğitimi, meslekteki tecrübesi, çalıştığı kurumun kamu ya da özel kurum olması maaşı etkileyen unsurlardan bazılarıdır.

Geriatri hemşirelerinin eğitim derecesi ve alanda çalışarak geçirdiği süre arttıkça aldıkları maaş da artmaktadır.

Geriatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programları

Hem ülkemizdeki hem de dünyanın birçok farklı ülkesindeki üniversitelerde geriatri hemşireliği yüksek lisans programlarına yer verilmektedir. Bu programlardan bazıları tezli bazıları da tezsiz olabilmektedir. Bu alandaki yüksek lisans programları, kişinin, geriatri alanındaki bilgilerini uzmanlık seviyesine çıkarmasını, farklı disiplinlerden edinilen bilgiler ile geriatri alanındaki bilgilerini harmanlayarak mutlidisipliner bir yaklaşım geliştirmesini, eleştirel ve analitik yaklaşım geliştirebilmesini, alandaki yenilikleri takip ederek kendi çalışmalarına uyarlayabilmesini, geriatri alanında yeni çalışmalar ve araştırmalar yapabilmesini ve tüm bu bilgileri pratikte başarılı bir şekilde kullanabilmesini sağlamayı hedefler.