Genç Yaşta Demans Belirtileri

Genç Yaşta Demans Belirtileri

Yazı İçeriği

Genç yaşta demans belirtileri, nadiren de olsa görülebilen ve şiddetli bir şekilde demans hastalığını işaret eden belirtilerdir.

Demans, birçok hastalığı içerisinde barındıran ve halk arasında “Bunama” olarak da bilinen yaygın bir yaşlılık hastalığıdır. Evrelerde halinde ilerleme gösteren ve ölümcül bir hastalık olan demans, gerileme göstermeyen ve henüz etkili bir tedavi yöntemi olmayan hastalık türüdür.

Evreler halinde ilerleyen demans, her ileri evrede hastanın durumunun da kötüleşmesine ve giderek hastanın bilişsel ve fiziksel yetilerini kaybetmesine neden olur. Yaşlılık hastalığı olarak da bilinse ve nadiren de olsa genç yaşlarda da görülebilen bir hastalık türüdür.

Genç Yaşta Demans Belirtileri: Gençlerde Demans Nedir?

Demans, Parkinson ve Alzheimer hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın neden olduğu bir beyin hastalığıdır. Özellikle yaşlılık döneminde görülme sıklığı yüksek olan demans, günümüzde tedavisi olmayan ancak bazı ilaçlarla sadece hastalığın ilerleyişinin yavaşlamasını sağlayan bir hastalıktır.

Yapılan bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yaşlılarda görülme sıklığı yüksek olan demansın çok düşük oranda olsa da gençlerde de görülme olasılığının olduğu saptanmıştır. Hafızanın sık sık gidip gelmesi, unutkanlığın giderek artması, yer ve yön algılarının bozulmaya başlaması gibi şüpheler gençlerde de şiddetle demansı işaret etmektedir.

Demans En Erken Kaç Yaşında Başlar?

Demans hastalığı, genellikle 60 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde görülen bir hastalıktır. Beynin fonksiyonlarını git gide bozarak bireylerin bilişsel ve fiziksel yetilerinin gerilemesine neden olan demans; bir nevi bunama hastalığı olduğundan unutkanlık, iletişim güçlüğü, motor fonksiyonlarının bozulması gibi güçlükler yaşatmakla birlikte son evrede ise önce yatağa bağımlılık sonrasında ise ölüm kaçınılmazdır.

60 yaş ve üzeri bireylerde görülse de nadiren de olsa demans hastalığı erken yaşlarda görülebilmektedir. Gençlerde bu hastalığın en erken kaç yaşlarında görüldüğü açıkça saptanmamış olsa da genetik özelliklere bağlı olarak her yaşta görülebilmektedir.

Genç Yaşta Demans Belirtileri: Genç Yaşta Demans Belirtileri Nelerdir?

Genç yaşta demans belirtilerinin en önemli belirtisi unutkanlık olmaktadır. Normal unutkanlık durumlarıyla kıyasla sık sık birçok şeyi unutmak, hafızanın sürekli karışması, bireyde yer-yön algılarının karışmaya başlaması da gençlerde demansı işaret eden belirtilerdir. Bu belirtileri gösteren hastalar huzurevinde kalmayı tercih ederek yaşam kalitesini yükseltebilir.

Teşhis edilemeyen ve 2.- 3. evreye gelmiş olan demans evrelerinin gençlerde diğer belirtileri ise; karışık durum ve olayları çözememe, sürekli kafa karışıklığı yaşama ve odaklanamama gibi sorunlardır. Kalıcı bir tedavisi olmasa da mevcut tedaviler süreci yavaşlatabilmektedir.