Demans Türleri

Demans Türleri

Yazı İçeriği

Demans türleri, beynin farklı bölgelerinde meydana gelerek beyin hücresine verdiği hasara göre çeşitlendirilen hastalıklar grubudur.

Demans; bireyde davranış, düşünce ve hafıza bozukluğu meydana getiren ve sürekli ilerleme gösteren bir grup beyin hastalıklarına verilen genel isimdir. Bu nedenle de demans kavramı aslında tek başına bir hastalığı değil sendromu ifade etmektedir.

Demans belirtilerinin birden fazla hastalık görülmesi muhtemel bir durumdur. Farklı beyin hastalıkları ile kendisini göstermeye başlayan demans sendromu, gerileme göstermeyen aksine sürekli ilerleyerek hastanın kötüleşmesine neden olan bir durumdur.

Genel olarak demans türlerini tedavi edici yöntemler bulunamamıştır. Ancak bazı ilaçlar sayesinde hastalığın ilerleyişinin yavaşladığı ve semptomların da hafiflediği gözlemlenmiştir.

Huzurevi hizmetlerinden yararlanarak hastaların daha huzurlu bir süreç yaşaması mümkün olabilir.

Demans Türleri Nelerdir?

Beyin hasarına neden olan ve aynı zamanda davranışsal, bilişsel ve zihinsel bozukluğu sebebiyet veren demans hastalığının türleri vardır. Bu nedenle de semptomları hafifletmek ve hastalığın ilerleyişini olabildiğince yavaşlatabilmek için uygulanan ilaç tedavileri demans türlerine göre belirlenmektedir.

Demans sendromunun en çok görülen türü Alzheimer hastalığı olmaktadır. Bunun yanı sıra;

 • Lewy Cisimcikli Demans
 • Vasküler Demans
 • Frontotemporal Demans
 • Parkinson
 • Hungtington hastalığı
 • Creutzfeld-jacob hastalığı
 • Normal basınçlı hidrosefali.
 • Anemi yani kan hastalıkları
 • Wernike-Korsakoff sendromu
 • Tiroid bezi, böbrek üstü bezi ve diyabet gibi hormonal hastalıklar
 • AIDS
 • Menenjit
 • Tümör
 • B1, B6 ve B12 gibi vitamin eksiklikleri
 • Sifiliz hastalıkları da demans sendromuna neden olan ve dolayısıyla da demans türleri olarak adlandırılan hastalıklardır.

Demans Test Türleri

Demans testi, sağlık kurum ve kuruluşlarında sadece uzman doktorlar tarafından yapılması uygun olan testtir. Test içerisinde bireyin beynin kontrol etmeye yönelik zihin soruları ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bireyin sorulara verdiği cevaplar ve test sırasında sergilediği davranışlar, uzman doktorun birçok bulgu kazandırmaktadır.

Zihin sorularının yer aldığı testin yanı sıra aynı zamanda bireye; bir takım laboratuvar testleri, sinir sistemi testleri, psikiyatrik değerlendirme ve koku testi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bu testlere ek olarak uzman doktor bireyin sağlık öyküsü eksiksiz bir şekilde öğrendikten sonra mutlaka beyin grafisi talep ederek fiziksel ve nörolojik muayenelerin de eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.