Demans Testi

Demans Testi

Yazı İçeriği

Demans testi birçok hastalığın şüphesi ile hastalığın  olduğuna karar vermek amacı ile hastaya uygulanır. Özellikle zihinsel yeteneklerde zayıflık ve beynin yürütme fonksiyonlarında gerilik olduğunda yapılır. Demans yani unutma hastalığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıktığı için tanı işlemleri bazı testlerle yapılabilmektedir.

Demans testi unutma ile gelen belirtileri ortaya çıkaran birtakım soruları içermektedir. Test doktor için tanı ve teşhis konusunda yardımcı olurken, hasta içinde hastalığının ne olduğunu anlamasını sağlar.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Demans Testi Nedir?

Demans nedir: Demans zihin tarafında unutkanlığa neden olan birtakım hastalıkların genel ismi olarak literatürde yer alır. Nöroloji uzmanları tarafından uygulanan demans testinin çoğu hastalığı saptamadaki kararlılığı yüksektir.

Test uygulaması sonrası bireyin hangi evrede olduğu, hangi hastalığa sahip olduğu saptanmış olur. Bu sayede birey için tanı konularak tedavisine başlanılır. Tedavi sürecinde ayrıca başka testlerle de hastalığın nasıl bir seyir izlediği saptanarak geriletici tedaviler uygulanır.

Demans Testi Nasıl Yapılır?

Demans testi alanında uzman doktorlar tarafından yapılır. Test içinde zihinsel açıdan bireyi kontrol eden sorular bulunmaktadır. Bireyin bu sorulara cevap vermesi ve doktorun anlık olarak kişinin davranışlarını incelemesi ile tanısı konulur.

Test sırasında bazı özel davranışlar aranır. Kişinin düşünceli olması, sorulara geç cevap vermesi ya da belli süre sonra aynı soruya farklı cevap vermesi demans tanısı için çok önemli bulgulardır.

Saat Testi Demans

Saat testi bilişsel olarak gelişen birçok hastalığın tanısı için konulmaktadır. Demans hastalığı için öncelikli amaç zihinsel olan durumun değerlendirilmesi ve psikolojik, nörolojik bozuklukları saptamaktır.

Saat testi ilk olarak tarihte 1953 yılında kullanılmış olup, demans hastalığının ve demansın içinde yer alan Alzheimer hastalığını tanımlamak için kullanılmıştır. Teste hasta kişiden saat çizmesi istenir ve yapılan hatalara, çizilmeyen saat formlarına bakılır. Kişi saati çizerken hem görsel algıdan hem de dikkat bileşenlerinden yararlanır.

Demans testi içinde saat testinden yararlanılması çok yararlı olan bir yöntem olup, 1953’ten günümüze halen kullanılmaktadır. Birçok pahalı tanı yönteminden daha ucuz olan bu yöntem fazlaca tercih edilmektedir.

Demans ölüm belirtileri bu yöntem ile kısa sürede keşfedilirken, kişinin kısa sürede hangi durumda olduğu da anlaşılır. Fakat ölüm evresine gelen bir demans hastasının bu test haricinde kendi davranışları da durumunu ortaya koymaktadır.

Demans Hastalığı Testi

Demans hastalığı testi birçok yönteme başvurularak yapılmaktadır. Öncelikli yöntem gözlem yöntemi olup, bunun haricinde testlerden de yararlanılır. Tanı konulurken bu yöntemlerden yararlanılması kişinin tedirgin olmadan, kolayca teşhisinin yapılmasına imkan tanımaktadır.

Demans hastalığı sinsice yavaş ilerleyen bir seyir gösterdiği için oldukça dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Günümüzde yapılan birçok araştırma hala bu hastalığın tedavisi üzerine olup, kesin bir tedavinin varlığından söz etmek mümkün değildir.

Demans Belirtileri Testi

Demans testi birçok belirtinin ortaya çıkarılması için yapılan birçok uygulamayı içermektedir. Özellikle bireyin zihinsel yapısına odaklanan bu değerlendirme testleri tanı için çok yararlı olmaktadır.

Demans tanısı koyarken hastanın öyküsü doktor için tanı sürecinin %90’lık kısmını oluşturur. Geri kalan %10’luk kısım ise aşağıda yer alan muayene ve testlerle yapılır:

 • Koku testi
 • Sinir sistemi muayenesi
 • Laboratuvar testleri
 • Psikiyatri değerlendirmesi
 • Beyin grafiğinin çekilmesi
 • Fiziksel ve nörolojik muayeneler
 • Hasta hikayesi
 • Sinir sisteminin muayenesi

Üstte yer alan yöntemler demans hastalığının varlığını ortaya koymak için en kapsamlı değerlendirmeleri ortaya koymaktadır. Bu nedenle doktorlar karar verirken tek bir testle sağlıklı karar veremediği için bu yararlı yöntemlerden yararlanarak tanı işlemlerini gerçekleştirir.

Demans Testi Sorular

Demans hastalığının değerlendirilmesi sırasında uygulanan test içeriğinde birtakım sorular yer almaktadır. Ayrıca kullanılan bazı yöntemlerde bu testlerin verdiği sonuçları daha da güçlendirmektedir.

Demans testinin içinde yer alan sorulardan birkaçı aşağıda yer almaktadır:

 • Yakın bir geçmişe ait öğrenilen bir bilgiyi unuttuğunuz oldu mu?
 • Farklı bir alanda aynı bilgiyi öğrenmek için tekrar sorduğunuz oldu mu?
 • Yeni öğrendiğiniz bir bilgiyi anımsatıcı notları kullanarak hatırladığınız oldu mu?
 • Konum bulmak için yönergeleri takip etmekte güçlük çektiğiniz oldu mu?
 • Yemek tarifindekileri aşamaları yaparken zorlandığınız oluyor mu?
 • Uzaklığı kestirmek, okuma ve renkleri bilmek için görsel açıdan sorun yaşıyor musunuz?

Üstte yer alan sorular demans testi içinde yer alan örnek sorulardan birkaçıdır. Bu sorular kullanılarak kişide var olan demans hastalığı saptanmış olur ve tedaviye başlanılır.