Demans Hastası

Demans Hastası

Yazı İçeriği

Demans hastası, beyin hücrelerinin zarar görmesiyle birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Dolayısıyla da bu hastalık hakkında bilinçli olmak gereklidir.

Demans hastalığı, özellikle ileri yaşlarda beyin hücrelerinde meydana gelen hasar sonucu meydana gelen hastalıklar bütünüdür. Diğer adı bunama hastalığıdır. Demans hastalığına yakalanan bireylerin beyin fonksiyonları etkilendiğinden ve bu hastalık ilerleyen bir hastalık olduğundan bireylerin beyin fonksiyonları sürekli olumsuz etkilenir. Bunun sonucunda da bireylerin günlük aktivitelerini yerine getirmesi her geçen gün daha zor hale gelmektedir.

Demans Hastası Nedir?

Demans hastalığı nedir: Demans, bunama olarak da bilinen ve ilerleyici olduğu bilinen bir hastalıktır. Birçok hastalık demansın nedeni olsa da en çok görülen demans hastalık türü Alzheimer hastalığıdır. Beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda meydana gelen demans hastalığı ilerledikçe hastada konuşma, bellek, öğrenme, koordinasyon ve hatırlama gibi işlevlerinde yavaş yavaş kayıplar olmaya başlar.

Genellikle ileriki yaşlarda görülen demans hastalığının bilinenin aksine genç yaşlarda da ortaya çıkma olasılığı vardır. Ancak yaşlı bireyler, gençlere oranla daha büyük risk grubu oluşturmaktadır.

Demans Hastası Ne Kadar Yaşar?

Demans hastalığı ilerleyici ve dolayısıyla da ölümcül bir hastalıktır. Ancak öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; her demans hastalığının yaşam süresi hastanın fizyolojik özelliklerine ve hastalığın ilerleme hızına göre değişebilir.

Genel olarak yapılan bilimsel gözlem ve araştırmalar sonucunda bir demans hastası tanı itibariyle ortalama 4 ila 10 yıl yaşamaktadır. Ancak bu süre 1 ila 20 arasında da değişkenlik olabilir. Ayrıca demans hastalarının ölüm nedeni genellikle doğrudan demans hastalığı değil hastalığa bağlı meydana gelen enfeksiyonlar ya da aspirasyon pnömonisi olmaktadır.

Demans Hastası Yemek Yemiyorsa

Demans hastalarının yemek yememesi görülen bir durumdur. Özellikle demans tanısı konulduktan sonra hastanın depresyona girme olasılığı çok yüksektir. Eğer hasta depresyona girerse hastada depresyona bağlı olarak iştahsızlık ve yemeğe karşı isteksizlik gelişir. Şayet demans hastası depresyonu atlattığı takdirde iştahsızlık ve yemek yeme sorunu da ortadan kaldıracaktır.

Demans Hastası Heyet Raporu

Demans tanısı konulan hastaların alması gereken bir heyet raporu vardır. Bu heyet raporu tam donanımlı olan bir devlet hastanesinden alınmalıdır. Demans teşhisi konulan hasta, tam donanımlı hastanenin iç hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz, ruh hastalığı ve nöroloji uzmanlarından oluşan heyetine muayene olur ve bu heyetin kararı ile hastaya sağlık kurulu raporu alınır.

Demans Hastası Yüzde Kaç Rapor Alır?

Demans hastaları, özellikle hastalığın orta evresinden sonra günlük işlerini yerine getiremez ve bu işlev kaybı gün geçtikçe daha da artış gösterir. Bu nedenle de demans hastaları da engelli kategorisine girdiğinden tam donanımlı bir devlet hastanesinden heyet raporu alarak engelli bireyler gibi tüm haklardan faydalanabilmektedir. Ancak demans hastalarının bu haklardan faydalanabilmesi için en az %40 oranında sağlık kurulu ya da diğer adıyla heyet raporu almalıdır.

Demans Hastası Vekalet Verebilir mi?

Demans hastalığı, beyin fonksiyonlarının sürekli kaybedilmesine ve dolayısıyla da hastanın günlük aktivitelerini yerine getirememesinin yanı sıra öğrenme, hatırlama, okuma ve benzeri gibi tüm işlevlerini kaybetmesi de söz konusudur. Dolayısıyla da demans hastalarının vekalet verme işlemi genellikle noter tarafından gerçekleştirilemeyen bir işlem olmaktadır. Bunun aksine uzmanlar tarafından demans hastaları için bir vasi tayini yapılması tavsiye edilmektedir.

Demans Hastası Bakım Parası

Demans hastalığı, aynı zamanda evde bakım parası hakkına sahip olan hastalıklardan birisidir. Demans hastasına evde bakım parası alabilmek için öncelikle hastanın ikamet ettiği bölgede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdürlüğüne başvuru yapılması gereklidir. Eğer hastanın yaşadığı bölgede Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüğü yok ise bu durumda başvurular kaymakamlığa da yapılabilmektedir.

Ayrıca, demans hastalarına huzurevi bakımından da faydalanabilir.

Demans Hastası Belirtileri

Demans hastalığı, sinsi bir hastalık olup bazı hastalarda demans hastalığı belirtileri gözükmeden bir süre ilerleme gösterse de bazen de somut belirtiler ile kendisini göstermektedir. Özellikle demans hastalığının ilk evrelerinde en çok görülen belirtileri; konuma zorluğu, unutkanlık, eşyaların yerlerini bulamama ya da öğrenme güçlüğü çekmektir.

Ayrıca bireylerin gün ve hafta isimlerini karıştırması, saatleri karıştırması da demansı işaret edebilecek önemli belirtilerin başında gelir. Çok nadir de olsa demans hastaları dış etkenlerin tetiklemesi sonucu demans krizi yaşayabilir.

Demans Hastası Kaç Yıl Yaşar?

Demans hastalığı tanısı konulduktan sonra, hasta, 1 ila 4 yıl arasına yaşayabileceği gibi 1 ila 20 yıl arasında da yaşayabilir. Hastanın yaşı, hastanın fizyolojik özellikleri ve hastalığın ilerleme hızı aynı zamanda evrelerin süresini ve hastanın kaç yıl yaşayacağı üzerinde doğrudan etkilidir.