Demans Belirtileri

Demans Belirtileri

Yazı İçeriği

Demans belirtileri konuşma, hatırlama, öğrenme ve koordinasyon üzerinde kişiyi etkiler. Daha çok yaşlılarda görülen bu hastalık halk dilinde bunama ismi ile de bilinir. Genç yaşlarda da görülen bu hastalık küçük bir belirti olarak unutma ile başlar.

Demans belirtileri evreler şeklinde olup, kendini çok yavaş hissettiren bir seyir izler. Kişinin ilk başlarda bu hastalığı anlaması mümkün olmayıp, ancak hastalığın ikinci evresinde anlaşılması mümkündür. Fakat konuşma üzerinde görülen zorluk hastalığın ilk evrede anlaşılması için en büyük belirtidir.

Demans Hastalığı Belirtileri

Demans nedir: Bunama olarak bilinen bu hastalıkta, ilk belirtiler konuşma üzerinde başlar. Kişinin beyninde yavaşça ilerleyen sinsi bir hastalık olup, son evreye ulaştığında kişinin bakıma muhtaç olmasına neden olur.

Demans hastalığı belirtileri şunlardır:

 • Konuşmada zorluk
 • Unutkanlık
 • Eşya yerlerinin karıştırılması
 • Yeni bilgilerin öğrenilmesinde zorluk
 • Hafıza sorunları
 • Tanıdık kişileri hatırlamada zorluk
 • Günün vakitlerini karıştırma
 • Kişisel bakımın yapılamaması
 • Yürümede zorluk
 • Konuşmanın çok az olarak yapılabilmesi

Yukarıda yer alan belirtiler demans hastalığının son evresine kadar olan belirtileridir. Hastalık başlangıcında erken müdahale çok önemli olup, anında tedaviye başlanılmalıdır.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri

Demans hastalığı belirtileri arttıkça kişinin kendi bakımını yapamaması ve yatağa bağımlı hale gelmesi birçok sorunu da beraberinde getirir. Özellikle bakıma muhtaç hale gelmesi ve yürümede zorluk yaşanması vücut içinde bazı lezyonlara neden olur.

Demans ölüm belirtileri yatağa bağımlı hale gelen birey için enfeksiyonlar ve beslenme sorunları gösterilebilir. Hastalık kişiyi öldürmese de ortaya çıkan farklı komplikasyonlar ölümle sonuçlanmaktadır.

Genç Yaşta Demans Belirtileri

Demans hastalığı yaşlılarda fazlasıyla görülse de gençlerde de görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre 10 yaşında olan çocuklarda da bu hastalığın görüldüğü gözlemlenmiştir.

Genç yaşta bunama belirtileri daha çok unutkanlık ve hatırlama üzerinde etkili olmaktadır. Bu belirtiler sıkça yaşanıyorsa kim olursa olsun kısa sürede uzman bir doktordan yardım almalı ve tedavi olmalıdır.

Erken Yaşta Demans Belirtileri

Yaşlılarda daha çok 60 yaş üstündekilerde bu hastalık görülürken, günümüzde birçok tetkik ile demans hastalığının 20 ile 30’lu yaşlara kadar düştüğü görülmüştür.

Erken yaşta bu hastalığın ortaya çıkan belirtileri şunlardır:

 • Doğru sözcükleri bulmada zorluk
 • Kayıtsızlık
 • Güvensizlik
 • Kısa süreli bellek değişiklikleri
 • Hafif düzeyde unutkanlık
 • Moralsizlik

Üstte yer alan demans belirtileri bu hastalığın kimliğini yansıtan belirtilerden olup, doktora gidilmesi gerektiğine işaret eder.

Frontotemporal Demans Belirtileri

Beynin ön lobunda meydana gelen bu hastalık, kişilik, davranış, dil ile ilgili alanları etkilemektedir. Ön lobda yer alan temporal loblardaki sinir hücrelerinin parçalanmasına neden olan frontotemporal demans kötü bir hastalıktır.

Bu hastalığın semptomları davranış ve kişilik değişikliğine neden olur. Ek olarak düşünme, dil ve harekette bozulma ve yargılama konusunda olumsuzluğa neden olur.

Lewy Cisimcikli Demans Belirtileri

Beyin içinde bulunan balona benzer anormal büyüklükteki protein topluluklarıdır. Demans belirtileri bu türde şu şekilde kendini gösterir: Uykuda rüya görürken hareket edilmesi, var olmayan şeylerin görülmesidir. Bunlar dışında odaklanma ve dikkat sorunları da belirtiler arasındadır.

Demans Başlangıcı Belirtileri

Demans başlangıcında birçok hafif belirti ortaya çıkmaktadır. Bunların başında unutkanlık, konuşmada zorluk yaşanması, eşyaların yerlerini karıştırma gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerin giderilmesi bazı ilaçlarla sağlansa da kesin çözümü hala bulunamamıştır.

Demans Belirtileri Testi

Unutkanlık, konuşmada zorluk gibi bunama belirtilerini yaşayan kişilerin herhangi bir hastaneye başvurarak demans testi yaptırabilir. Demans belirtileri bu test üzerinden 15 dakika değerlendirilir ve sonuç söylenir.

Demans testinde bireyin kognitif becerileri test edilirken, dikkat ve algılama becerilerinin de üzerinde durulur. Testin ilk amacı hafıza üzerinde görülen belirtilerin kalıcı olup olmadığını saptamaktır.

Demans Belirtileri ve Evreleri

Demans hastalığı birçok evreye ayrılmış olup, evreler belirtileri ile kendini gösterir. Özellikle başlangıç ve son evresi belirli olmayan bu hastalığın ilerleme seyri halen tıp doktorları tarafından çözülememiştir.

Demans evreleri aşağıda yer almaktadır:

 • 1.Evre: Henüz bilişsel bozukluk başlamamış olup, küçük çaplı konuşmada güçlük görülür.
 • 2.Evre: Az oranda bilişsel bozukluğun başladığı evredir. Nesne ve kişi isimleri unutulmaya başlanmıştır.
 • 3.Evre: Bilişsel bozukluk kendini hissettiren orandadır. Hafıza kayıpları, unutkanlık, sözel tekrarlar, Konsantrasyon bozuklukları belirti olarak görülür.
 • 4.Evre: Orta derecede kişinin bilişsel bozukluğu ortaya çıkmıştır. Sosyal olarak geri çekilme, Yanıt verememe, Huysuzluk, Rutin günlük işlerde zorlanma, Karamsarlık görülmektedir.
 • 5.Evre: Şiddetli oranda bilişsel zorluk görülür. Birey kendi bakımını yani giyinme, duş alma gibi işlerini yardımsız yapamaz. Ek olarak hafıza kayıpları, Unutkanlık gibi hafıza sorunları görülür.
 • 6.Evre: Bilişsel olarak kişi artık kendinde değildir. Hayatını unutmuş, yakın olan kişilerin çoğunu tanımamaktadır. Özellikle idrar tutamama, paranoya ve hayal görme gibi kötü belirtiler yaşanır.
 • 7.Evre: Çok şiddetli olarak bilişsel olarak bozukluklar yaşanır. Kişi kendine bakamamaktadır. Yatağa bağımlı hale gelmiştir. Yardım almadan yemek yeme, yürüme konularında zorlanır. Yutkunma yeteneği kaybolur ve solunum sıkıntıları başlar.

Demans belirtileri yukarıda yer alan evrelerde kendini farklı farklı gösterir. Özellikle ilerleyen evrelerde yıkıcı olarak kendini gösterir ve hasta olan kişinin yaşamını büyük oranda etkiler.