Alzheimer Hastalarının Ömrü

Alzheimer Hastalarının Ömrü

Yazı İçeriği

Alzheimer hastalarının ömrü birbirinden çok farklı olabilmektedir. Hem tanı almadan önce hem de tanı aldıktan sonra çeşitli faktörlere göre kişiden kişiye farklılıklar gözlemlenmektedir.

Bazı hastaların Alzheimer olma sebepleri genetik değerlendirmeler ile açıklanabilirken, bir diğerinin sebebi tam olarak anlaşılamıyor olabilmektedir. Ya da çok farklı yaşam tarzlarına sahip kişilerde hastalık benzer şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Buna ek olarak, hastalığın tanısından sonra ilerleyişi çeşitli evreler şeklinde olsa da her hasta da ilerleyiş hızı değişmektedir.

Alzheimer Hastalarının Ömrü

Alzheimer hastalarının ömrünün tanı aldıktan sonra nasıl ilerlediği değişebilmektedir fakat hastalığın ilerleyişi genellikle üç genel aşamaya ayrılabilen bir örüntüyü takip eder.

Bunlardan ilk evre, erken evredir. Hastalığın bu erken evresinde, insanlar hafif semptomlar yaşamaya başlarlar, ancak çoğu zaman hala işlev görürler ve bağımsız yaşarlar. Sosyalleşme ve çalışma gibi şeyler yapmak da dahil olmak üzere hayatlarını sürdürmeye devam ederken, kelimeleri, isimleri ve günlük şeylerin yerlerini hatırlamayı zorlaştıran hafıza hataları olabilir.

Bir kişinin bu noktada yaşayabileceği bazı belirtiler; organizasyon ve planlama ile ilgili zorluklar, randevuları hatırlamakta zorluk, bir görevi tamamlamak için gereken adımların sırasını unutmak, son konuşmaları veya yeni öğrenilen bilgileri unutmak, bir şeyleri kaybetmek veya yanlış yerleştirmek, bir şeyi tanımlamak için doğru kelimeyi hatırlamakta sorun yaşamak ve bir görevi bitirmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğunu değerlendirememektir.

İkinci aşama, orta aşamadır. Hastalığın bu aşaması genellikle en uzun süren aşamadır. Bu süre zarfında semptomlar giderek kötüleşir. Uzun süreli anılar da dahil olmak üzere anılar azalmaya başlar.

Davranışsal ve duygusal değişiklikler de yaygındır. İnsanlar hayal kırıklığı, endişe ve ajitasyon yaşayabilir. İnsanların çalışması gittikçe zorlaşır ve günlük görevlere yardımcı olmak için başkalarına bağımlı hale gelir.

Alzheimer hastalığının orta evresindeki insanlar, öz bakım da dahil olmak üzere bazı normal günlük aktivitelerde zorluk, artan karışıklık, artan hafıza kaybı, kötü yargılama becerisi gibi belirtiler gösterebilir.

Geç evre ise son evredir. Hastalığın geç evrelerinde zihinsel işlev, fiziksel işleyiş üzerinde ciddi bir etkisi olduğu noktaya kadar azalır. Bu noktada, insanlar konuşma ve hareket etme yeteneğini kaybeder. Günün her saati bakıma ve yardıma ihtiyaçları var.

Bu aşamadaki belirtiler ise yardım almadan yürümekte zorluk veya yetersizlik, yutma güçlüğü veya yetersizliği, çevre hakkında farkındalık kaybı, yardım almadan oturamaz veya başlarını dik tutamaz hale gelmek, mesane ve bağırsak fonksiyonlarını kontrol edememektir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Alzheimer Hastalarının Ömrü Ne Kadardır?

Alzheimer hastalığı tipik olarak yavaş ilerler ve hafiften şiddetli semptomlara geçmesi zaman alır. İlerleme hızı insanlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Alzheimer’lı insanlar tanılarından sonra ortalama 4 ila 8 yıl yaşasa da daha uzun yaşayan hastalar da vardır.

Hastalığın daha ileri seviye bir aşamaya geçme riski yaşla birlikte artmaktadır.