Yaşlı Bakım Merkezi

Yaşlı Bakım Merkezi

Yazı İçeriği

Yaşlı bakım merkezi, kendi kendine yetebilen yaşlıların veya yaşlılıktan dolayı hastalık veya engeli bulunan yaşlıların yaşamlarını devam ettirdiği kurumlardır.

Yaşlı bakım merkezi, devlet özel ve vakıflar tarafından açılmasına izin verilen, bünyesinde hemşire, doktor, hasta bakıcı gibi hizmetleri barındıran yerlerdir. Bu kurumlarda yaşlıların her türlü yeme, içme barınma ihtiyaçları karşılanırken, özel bakıma muhtaç yaşlılara da sağlık hizmeti verilir. Gelişen sağlık teknolojileri sayesinde yaşam süresi uzamıştır ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusu da son yıllarda artış göstermiştir. Bu sebeple yaşlı bakım evleri ve huzurevleri sayısı, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin artışıyla paralel olarak artmıştır. Bulunduğumuz dönemde ki şehirleşmeyle, beraberinde gelen aile yapısı değişikliği ve kadınların iş dünyasına katılması sebebiyle kreş, yaşlı bakım evi artmıştır. Ayrıca evde iyi bir bakıcı bulmak da son derece zor olduğundan aileler bu tarz kurumları daha fazla tercih etmektedir.

Özel Yaşlı Bakım Merkezi

Özel yaşlı bakım merkezi,  bakıma muhtaç ve yaşlı bireylerin bakımlarının yapıldığı, yaşamlarını huzur ve güven içinde sürdüğü yatılı kurumlardır.  Özel merkezler de yaşlılara uygun bakım hizmetleri imkanı ve kişinin sağlık durumuna göre verilen sağlık hizmetleri oldukça iyi seviyededir.

Özel yaşlı bakım merkezlerinin sunduğu imkanlar ve fiyatlar kurumdan kuruma farklılık gösterebilmektedir. Alzheimer, parkinson, demans gibi hastalıkları olan veya kas iskelet sistemi bozukluklarına bağlı bedensel yetersizlikleri bulunan yaşlılar için hizmet verilmektedir. Bakım merkezlerinde yaşlı ve hasta kişilerin bakılması, evde bakıcı tarafından bakılmasından bazı yönleri ile daha avantajlıdır. Son zamanlar da gazete veya haberlerde duyduğumuz bakıcı mağduru yaşlı ve hasta kişiler göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Kurumsal bir bakım evinde kalan yaşlı ve hasta kişinin onunla ilgilenecek bir bakıcısı bulunmaktadır. Kurum tarafından özenle seçilen ve profesyonel bir şekilde çalışan personelin hastalara karşı olumsuz bir yaklaşımda bulunması zordur.

Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi, bazı kuruluşlar da iki hizmet birlikte verilmesine rağmen huzurevi ve yaşlı bakım merkezleri farklı kavramlardır. Huzurevi özel kurumlarda 55 devlet kurumlarında 60 yaş üzerinde ki yaşlıların günlük yaşamlarının devam ettirdikleri, sosyal psikolojik ve beslenme barınma gibi ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlardır. Yaşlı bakım evi ise yatağa bağımlı ya da bedensel ve zihinsel gerilemeleri sebebiyle bakıma muhtaç yaşlıların kaldığı yerlerdir. Huzurevi ve yaşlı bakım evi ayrı ayrı hizmet verebileceği gibi aynı kurumda da iki hizmet birden verilebilmektedir. Özel bakım gerektiren hasta ve yaşlı kişilere gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diğer sağlık hizmetleri uzman kişiler tarafından verilir.

Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, bedensel veya zihinsel olarak gerilemelerden dolayı kendi kendine yetemeyen yaşlı ve hastaların yaşamlarını sürdürdüğü kurumlardır. Bu kurumlarda kalabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Bunlar:

 • 55 yaş ve üzerinde olmak, ( 55 yaş altı bakıma muhtaçlar özel onay alınmaktadır)
 • Özel bakım, ilgi ve desteğe gereksinim duyacak bedensel ya da zihinsel gerilemeleri bulunmak,
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Uyuşturucu ya da alkol bağımlığı bulunmamak,

Yaşlı Bakım Merkezi Devlet Desteği

Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet demek her vatandaşın refahı için gerekli asgari ihtiyaçları karşılayacak bir yaşam sağlamaktır. Yani açı doyurmak, çıplağı giydirmek muhtaç olan vatandaşlara gerekli destek ve yardımın devlet eliyle sağlanmasıdır. Yaşlı bakım evleri ücretli kurumlardır fakat herhangi bir geliri olmayan ve üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmayan vatandaşlar devlete ait kurumlarda kapasite durumuna göre ücretsiz yararlanabilirler. Bunun için de devlet desteği almaları gerekmektedir. Devlet bakım evlerinden ücretsiz yaralanabilmek için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlar:

 • 60 yaş ve üzerinde olmak,
 • Akıl sağlığı yerinde bulunmak,
 • Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Yaşlı kişinin ekonomik ve sosyal yoksunluğa sahip olması gerekir,
 • Yaşlıya bakacak kişiler var fakat bakacak sosyal ve ekonomik durumu yok ise bunu kanıtlaması gerekir.
 • Kalacak vatandaşın herhangi bir alkol, uyuşturucu gibi bağımlılığının olmaması gerekir.

Yaşlı Bakım Merkezi Ücretleri

Yaşlı bakım evlerinde kalmak ücretlidir. Fakat devlet tarafından belirli şartların sağlanması koşuluyla yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler devlete ait kurumlarda ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

Özel bakım evleri fiyatları normal bir seviyede olup bu fiyatlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Yaşlı bakım merkezi ücretleri belirlenmesinde özel kurumun sunduğu imkânlar, kişiye verilen hizmetler, kişinin sağlık durumu gibi faktörler etkili olmaktadır.