Palyatif Yoğun Bakım

Palyatif Yoğun Bakım

Yazı İçeriği

Palyatif yoğun bakım, ciddi hastalıklarla yaşamak durumunda kalanlar için özel bakımdır. Bu tür bakım, hastalığın semptomlarından ve stresinden kurtulmayı sağlamaya odaklanmıştır. Amaç hastanın da hasta yakınlarının da yaşam kalitesini mümkün olduğunca iyi tutmaktır.

Palyatif bakım, bütünlüklü olabilmek adına, özel eğitimli palyatif bakım doktorlarının ve hemşirelerinin, hastanın diğer doktorlarıyla birlikte çalışması sonucu sağlanır. Palyatif bakım, hastanın sağlık verilerine değil, ihtiyaçlarına dayanır. Her yaşta ve ciddi bir hastalığın herhangi bir aşamasında uygundur ve iyileştirici tedavi ile birlikte yürütülebilir.

Eskiden palyatif bakım ve yoğun bakım birbirinden tamamı ile bağımsız görülse de günümüzde palyatif bakımın yoğun bakımda kalan hastalar için önemli olabileceği düşüncesi yaygınlaşmaktadır.

Palyatif Yoğun Bakım Nedir?

Yoğun bakım ünitesindeki hastaların birçoğu yaşamlarının sonuna kadar  olmasa dahi palyatif bakımdan yararlanabilir. Palyatif bakım uzmanları, yoğun bakım ekibi ile iletişim kurarak, hastanın yararlanabileceği destekleyici tedavileri belirleyebilir. Böylece, hastanın yoğun bakımda dahi yaşam standardı belli bir seviyede tutulmaya çalışılır.

Özellikle çok şiddetli ağrıları olan hastalar ya da yoğun bakım sonrası palyatif bakıma alınacak hastalar için palyatif bakım uzmanı yoğun bakım ekibi tarafından sürece dahil edilebilir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Yoğun Bakım Sonrası Palyatif Bakım

Yoğun bakım sonrası palyatif bakım iyileşme ihtimali olmayan hastalarda yaşamlarının sonuna kadar, iyileşen hastalarda ise tedavi sürecinin sonuna kadar yaşam kalitesini yüksek tutabilmek adına çok önemlidir.

Yoğun bakım sonrası ağrı, kusma, halsizlik, uykusuzluk gibi fiziksel yan etkileri ortadan kaldırmak, hastanın yaşadığı süreç sonucunda hissettiği mutsuzluk, yalnızlık hisleri ya da adaptasyon problemleri gibi psikolojik problemleri çözmek ya da hafifletmek palyatif tedavi ile mümkün olabilmektedir.

Bunlara ek olarak, birçok hasta yakını yoğun bakım sonrası uygulanması gereken bakım konusunda tecrübeli değildir. Bu nedenle, hasta ile uzmanların ilgilenmesi hem hasta için hem de hasta yakınları için sürecin daha iyi geçmesini sağlamaktadır.

Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi

Palyatif yoğun bakım ünitesi, palyatif bakım merkezlerinde ya da hastanelerin ilgili bölümlerinde bulunan, yeterli teknolojik donanıma sahip ve palyatif bakım konusunda uzman sağlık çalışanları ile hizmet veren alanlardır.

Bu üniteler ağır hastalıklar nedeniyle hayatı kısıtlanan hastaların, fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlarını gidermeye çalışarak, yaşam kalitesini olabilecek en yüksek seviyede tutmaya çalışır.