Palyatif Nedir?

Palyatif Nedir?

Yazı İçeriği

Palyatif nedir sorusu ciddi ve ilerleyici hastalığı olan hastalar ve hasta yakınları için merak edilen ve son derece önemli bakım hizmetini ifade eder.

Palyatif bakım kelimesi ve tıp alanında taşıdığı anlam özellikle ilerleyici olan, ciddi ve hayatı kısıtlayan hastalıkları olan bireyler için son derece önemlidir. Huzurevi ya da yaşlı bakım evi kuruluşlarında da özellikle uzmanlar tarafından sunulan palyatif hizmetleri, özel ve devlet hastanelerinde de bireylere sunulan sağlık hizmetleri arasında yer alır.

Sürekli ilerleyen, ciddi hastalıkları olan ve bu hastalıklarla ömür boyu yaşamak durumunda kalan bireyler için palyatif, aslında bir nevi bireylerin yaşam kalitesini daha üst seviyeye taşımayı amaçlar. Ancak mutlaka eğitimli ve uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bakım uygulamalarıdır.

Palyatif Nedir: Palyatif Ne Demektir?

Palyatif kelimesinin sözlük anlamı “köklü çözümü olmayan, geçici çözüm” demektir. İlerleyici ya da ciddi bir hastalığın semptomlarını hafifletebilmek amacıyla uygulanan bakım hizmetleridir. Özellikle ciddi ve ilerleme gösteren hastalığı olan kişiler için son derece önemli sağlık hizmetleridir. Bu hizmetlerin temel amacı ise semptomları azaltarak bireyim yaşam kalitesini arttırmaktır.

Mide bulantısı, ağrı, iştah kaybı, uyku sorunu ve yorgunluk gibi semptomların azaltılması için birtakım tedaviler uygulanır. Ayrıca palyatif; hasta ve hasta yakınlarının psikolojik, manevi ve sosyal ihtiyaçlarını da ele almaktadır.

Palyatif Nedir: Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif bakım kısaca; ciddi ve ilerleyici hastalıkları olan bireylerin hem fizyolojik hem de ruhsal ve sosyal alanda ihtiyaçlarını karşılayarak bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bakım hizmetidir. Bu alanda sunulan bakım hizmetleri her hastanın hastalığı ve hastalığına bağlı ihtiyaçları değişkenlik göstereceğinden kişiye özel destekleyici tedavi yöntemleri olarak hazırlanmaktadır.

Palyatif Nedir: Palyatif Tedavi Nedir?

Yaşam kalitesini düşürecek derecede zorlayıcı semptomlar ile kendisini gösteren ilerleyici ve ciddi düzeyde hastalıkları olan kişiler için her hastaya özel olarak hazırlanan destekleyici tedavi programına “Palyatif tedavi” adı verilir. Bu tedavi yönteminin temel amacı, öncelikle hastalığın semptomlarını ortadan kaldırmak ya da en az seviyeye indirerek hastaların günlük aktivitelerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bu sayede hastaların yaşam kalitesinin de arttırılması amaçlanır.

Palyatif Nedir: Palyatif Nedir Tıp?

Palyatif kelimesi aynı zamanda bir tıp terimidir. Parkinson ve Alzheimer gibi ilerleyici olmakla birlikte aynı zamanda ciddi zorlukları beraberinde getiren demans hastaları başta olmak üzere birçok hastaya uygulanan tedavi yöntemleridir. Zaman zaman akciğer emboli ve ALS gibi hastalıkları olan hastaların da destekleyici tedavi yöntemleri olan palyatife ihtiyaçları olabilir. Palyatif uygulamaları, tanı konulduktan hemen sonra hastaya uygulanmaktadır.

Palyatif Nedir: Palyatif Hasta Ne Demek?

Palyatif hasta, palyatif bakım hizmetleri alan hastalara verilen isimdir. Bu hastalar aynı zamanda sürekli ilerleyen, ciddi ve ağır semptomlar ile karşı karşıya kalan hastalıkları olan kişilerdir. Tanı sonrasında palyatif hizmetleri alacak olan her hastanın hastalık düzeyi ve buna bağlı ihtiyaçları farklı olduğundan uygulanan destekleyici tedavi yöntemleri de hastadan hastaya farklılık göstermektedir.

Palyatif Nedir: Palyatif Servis Nedir?

Palyatif servis, sağlık kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi aynı zamanda geriatri takibi yapan kuruluşlarda ve huzurevleri bünyesinde de bulunan bir bakım servisidir. Söz konusu servis bünyesinde hizmet gören ciddi hastalıkları olan palyatif hastaları yer almaktadır. Dolayısıyla da servis genelinde her hastanın ihtiyaçları doğrultusunda fizik tedavi ve benzeri gibi farklı palyatif tedavi yöntemleri hastalara özel olarak uygulanır.

Palyatif Nedir: Palyatif Bakım Merkezi Nedir?

İlerleyici ya da ciddi hastalıklarından dolayı tamamen iyileşme imkanı olmayan hastaların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla hastaların gerek fiziksel gerekse sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan sağlık merkezleridir. Birçok devlet huzurevleri bünyesinde olmakla birlikte aynı zamanda özel huzurevi kuruluşlarının neredeyse tümünde bulunan bir bölümdür.

Palyatif Nedir: Palyatif Yoğun Bakım Nedir?

Palyatif yoğun bakım, iyileşme ihtimali olmayan ve ciddi hastalıkları olan hastaların artık hayatının sonuna geldiği ve daha çok bakıma ihtiyaç duyduğu anda palyatif bakım hizmetlerinin verildiği alandır. Burada genellikle yaşamının son zamanlarında gerek tedavi gerekse öz bakım konularında çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyan ve yatağa bağımlı hale gelen hastalar yer alır.

Palyatif Nedir: Palyatif Cerrahi Nedir?

Cerrahi müdahaleleri, gerekli görüldüğü takdirlerde palyatif bakım kapsamında hastalara uygulanabilen müdahalelerdir. Eğer palyatif hastaların hastalıklarına bağlı yaşadıkları semptomlar şiddetli şekilde artış gösteriyor ise semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yapılan cerrahi müdahalelere verilen isimdir.

Palyatif Nedir: Palyatif Radyoterapi Nedir?

Palyatif hastaları arasında sayıları azımsanmayacak kadar kanser hastaları da yer alır. Özellikle ileri evrelere gelmiş olan palyatif hastaları da radyoterapi tedavisine ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durumda hastalarda kitlenin büyüklüğüne göre semptomların azaltılması için kısa süre içerisinde yüksek dozda uygulanan radyoterapi yöntemlerine “Palyatif radyoterapi” adı verilir.

Palyatif Nedir: Palyatif Bölümü Nedir?

Palyatif bölümü, ilerleyici ve ciddi düzeyde hastalıkları olan ve bu hastalıklara bağlı olarak ağır semptomlar nedeni ile yaşam kalitesi düşmüş olan hastalara destekleyici tedavi yöntemleri uygulayan bölümdür. Alanında uzman olan kişiler tarafından bu bölüm kapsamında hastaların hastalıklarının ilerleme seviyesine göre fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedavi yöntemleri uygulanır.

Palyatif Nedir: Palyatif Dönem Nedir?

Palyatif dönem, bir nevi ilerleyici hastalıkları olan bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamayıp desteğe ihtiyaç duydukları dönem olarak da tanımlanabilir. Bu dönemde genellikle hastalıklara bağlı meydana gelen semptomların artmasıyla birlikte hastaların ihtiyaç duyduğu semptomlar da arttığından uygulanacak olan palyatif tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

Palyatif Nedir: Palyatif Kemoterapi Nedir?

Palyatif kemoterapi, kanser hastası olan ve vakanın tedavisi mümkün olmadığı durumlarda palyatif hastalarının şikayetlerini olabildiğince azalmak amacıyla uygulanan kemoterapi tedavisidir. Diğer bir deyişle, kemoterapi yönteminin de palyatif bakımın bir parçası olduğunu söylemek mümkündür.

Palyatif Nedir: Palyatif ve Küratif Tedavi Nedir?

Palyatif ve küratif terimleri genel olarak birbirlerinden farklı anlamlar taşır. Palyatif tedavi, hastalığın tedavi edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda hastalığın semptomlarının en aza indirgenmesini amaçlayan tedavi yöntemidir. Küratif tedavi ise hastanın şifa bulmasını sağlayan tedavi yöntemleridir. Ancak bazı palyatif tedavi yöntemleri hastanın yaşam süresinin uzamasına da yardımcı olduğundan küratif tedavi yöntemi haline de gelebilmektedir.

Palyatif Nedir: Palyatif Çözüm Nedir?

Palyatif çözüm, ilerleyici olan ve aynı zamanda yaşamı zorlaştıran semptomları da beraberinde getiren hastalıkların semptomlarını azaltmak için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler etkisi köklü olmayan geçici ve kısa süreliğine hafifletici yöntemlerdir.

Palyatif Nedir: Palyatif Bakım Ünitesi Nedir?

Palyatif bakım ünitesi, ilerleyici hastalıkları olan ve iyileşemeyen hastalarda meydana gelen yan etkileri olabildiğince azaltabilmek ve hastanın hayat kalitesini arttırmak için uygulanan destekleyici palyatif bakım yöntemlerini ifade eder.