Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Yazı İçeriği

Palyatif bakım hastaları ne kadar yaşar sorusuna verilebilecek cevap hastanın aldığı bakım hizmetine ve sağlık sorununa göre değişebilmektedir.

Huzurevleri başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşlarında ya da yaşlı bakım evi kuruluşlarında sunulan bakım hizmetlerinden birisi de palyatif bakım hizmetleridir.

Alzheimer ve Parkinson gibi demans türleri ya da ALS gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok ciddi düzeydeki hastalıklarda kullanılan bir tür destekleyici bakım yöntemi olarak bilinir. Mide bulantısı, yorgunluk, nefes darlığı ve ağrı gibi ağır semptomlar yaşayan hastaların şikayetlerinin giderilmesi için bir takım bakım yöntemleri uygulanır. Tüm bu bakım yöntemlerinin yanı sıra bireylerin hastalıklar karşısında yaşamış olduğu ruhsal, fiziksel ya da sosyal stresle başa çıkabilmeleri için bireylere uzmanlar tarafından destek sağlanır.

Geriatri yaşlı bakım ve takip alanında da sıklıkla kullanılan palyatif bakım yöntemleri, İstanbul huzurevleri başta olmak üzere neredeyse tüm huzurevi kuruluşlarında sunulan hizmetler arasında yer alır. Bu doğrultuda sunulan hizmetlere oranla huzurevi fiyatları da aynı oranda değişkenlik gösterebilmektedir.

Palyatif bakım hastalarının yaşam süreleri sahip oldukları hastalığa, hastalığın ilerleme hızına ve fizyolojik özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğinden palyatifte bulunan her hastanın yaşam süreside değişkendir.

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Palyatif Bakım Ne Demek?

Palyatif bakım; ciddi ya da ilerleyici sağlık sorunları olan hastalara konulan tanının ardından bireylerin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra aynı zamanda duygusal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla sunulan bakım hizmetidir. Bu bakım hizmetinin temel amacı öncelikle bireylerin günlük aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmektir.

Palyatif bakım, tedavi gören hastalar kadar aynı zamanda hasta yakınları için de son derece önemli bir hizmettir. Zira söz konusu bakım hizmetleri hastanın yanı sıra aynı zamanda hasta yakınlarına da psiko-sosyal ve duygusal anlamda destek sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de devlet huzurevleri ya da özel huzurevi kuruluşları fark etmeksizin neredeyse tüm kuruluşlarda palyatif bakım hizmetleri büyük öneme sahiptir.

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Palyatif Bakım Hastaları

Alzheimer, demans, kalp yetmezliği, Parkinson, ALS ve akciğer emboli gibi ilerleyici hastalıklar başta olmak üzere ilerleyici ya da ciddi sağlık sorunları olan tüm hastalar palyatif bakım hastası olabilmektedir. Söz konusu hastalar palyatif hizmetlerinden hastalığın herhangi bir döneminde destek alabileceği gibi aynı zamanda bu süreç hastaya tanı konulduktan sonra hastanın yaşam kalitesinin bir an önce yükseltilebilmesi için hemen başlatılmalıdır.

Genel olarak hastalık semptomlarının minimum seviyeye indirilmesi, hastaların psiko-sosyal ve fiziksel alanda desteklenmesi gibi amaçlar doğrultusunda palyatif hastalara uzmanlar tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır.

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Palyatif Hasta Bakımı Nasıl Yapılır?

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Palyatif hasta bakımı, hastanın tüm ihtiyaçlarının ele alarak çok yönlü ve çok amaçlı sağlık hizmeti alanıdır. Genle olarak palyatif bakım kapsamında;

– Öncelikle ishal, ağrı, bulantı, depresyon ve uyku problemi yaşayan hastaların rahatlatılması ve bu semptomların azaltılması için birtakım yöntemler uygulanır.

– Oral olarak beslenen ya da damardan beslenmek zorunda kalan hastalara beslenme desteği verilir.

– Eğer hastada solunum güçlüğü mevcutsa hastanın rahat nefes alıp verebilmesi için gerekli müdahaleler yapılır.

– Hastada yan etkiler meydana gelmiş ise bu yan etkilerin en kısa sürede giderilmesi için müdahaleler yapılarak hastanın rahatlaması sağlanır.

– Hastanın yanı sıra aynı zamanda hastanın rahatsızlığı ile ilgili daha bilinçli olabilmeleri adına hasta yakınlarına detaylı bilgilendirmeler yapılır.

– Hasta, palyatif yoğun bakım hastası ise ve son dönemlerde ise bu süreçte de yine palyatif bakım kapsamında hastanın son dönem bakımları detaylı ve özenli şekilde yapılır. Tüm bunların yanı sıra beslenme ve öz bakım hizmetleri, satrasyon ve aspirasyon gibi ihtiyaçları da palyatif bakım kapsamında giderilmektedir.

Palyatif bakım uygulamalarının tümü nöroloji ve dahiliye başta olmak üzere alanında uzman doktorlar tarafından denetlenerek birebir takip edilmektedir.

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Palyatif Bakım Ölüm

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar: Son dönem hasta bakım görevleri, aynı zamanda palyatif bakımın ayrılmaz bir görev parçasıdır. Ciddi hastalığı ya da ilerleyici hastalığı olan hastaları hedef alan palyatif bakım, özellikle tanı sürecinde gecikmiş olan hastaların da son dönemde gereksinimlerinin tam anlamıyla karşılanması ve hasta yakınlarının da bu süreçte zorlanmaması için son derece büyük bir öneme sahiptir.

Öncelik her zaman hastanın semptomlarını minimalize ederek yaşam kalitesini yükseltmek olsa da özellikle son dönem hastalar konusunda palyatif uzmanlarının aile yakınlarına karşı da beklenen sonuca yönelik dürüst ve açık sözlü olması daha etik olacak bir davranış şeklidir.