İş Başvuru Formu

İş Başvuru Formu

*Formdaki herbir maddeyi dikkatlice okuyunuz. İş başvuru formunuzu değerlendirmeye alabilmemiz için cevaplandırmanızı istediğimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 (2) a) – c) – ç) -f) maddeleri kapsamındaki soruların dışında kalan ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.5(1) maddesi gereğince cevaplandırıp cevaplandırmamanın tamamen açık rızanıza tabi olduğu sorular formda açıkça belirtilmiştir. Bu sorulara cevap vermek zorunda olmadığınızı hatırlatırız.

İş Başvuru formunu doldurmadan önce ekte yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmış olan aydınlatma metnini okuduğumu beyan ederim.

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Beyan edeceğiniz bilgilerin gizli kalacağını ve sadece sizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacağını belirtmek isteriz.

Kişisel Bilgiler

Diğer İrtibat Bilgileriniz: Başvurunuz ile ilgili olarak sizinle daha hızlı şekilde irtibat kurabilmemiz için aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden bir tanesini seçerek ekleyiniz. Tamamen kendi isteğinize göre daha fazla seçenek de ekleyebilirsiniz;
Medeni durumunuzu cevaplamamak açık rızanıza tabidir.
*Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için formunuz Şirketimizce 1 ay süreyle saklanacak ve sonrasında mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde imha edilecektir. Eğer ileride açılabilecek pozisyonlar için yeniden değerlendirilmek üzere iş başvuru formunuzun daha uzun bir süreyle saklanması konusunda açık rızanız varsa aşağıdaki kısımda bunu elyazınız ile belirterek imzalayınız.
İş Başvuru formumun yukarıda belirtilen süreye ek olarak aşağıda belirttiğim süreyle Şirketinizce saklanmasını talep ediyorum.

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans (MYO)
Lise ve Dengi
İlköğretim

Diğer

Yabancı Dil Bilgileri

Bilgisayar Bilgileri

Mesleki Eğitim / Kurs / Seminer Bilgileri

*Sertifika Bilgileri başvurunuz ile ilgili olarak dikkate almamızı istediğiniz herhangi bir sertifikanız varsa tamamen açık rızanıza tabi olarak aşağıda belirtebilirsiniz.

İş Tecrübeleri

*Ayrılış Nedeni : Bu soruya işe alınmanız halinde İş Kanunu m.23 gereğince Şirketimizi sorumluluk altına sokabilecek bir sebep olup olmadığı hususu ile sınırlı olarak cevaplamanız gerekmektedir. Daha fazla bilgiyi tamamen açık rızanıza tabi olarak verebilirsiniz.

Referanslar

*Referans verip vermemek tamamen açık rızanıza tabidir. Referans vermeniz halinde referans kişisinin belirteceğiniz kişisel verilerini Şirketimize vermek konusunda kendisinin açık rızasını aldığınızı ve bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğinizi beyan etmiş olursunuz.
İş bu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde, herhangi bir ihbara ve tazminata gerek olmaksızın iş akdimin feshedileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı, eksik veya hakikat dışı beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

İş bu başvuru formunda yer alan, Erkay Sağlık ve Sosyal Hizm.Tic.Ltd.Şti ile paylaşmış olduğum bilgilerimin Erkay Sağlık ve Sosyal Hizm.Tic.Ltd.Şti tarafından kayıt altına alınmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişilerin verilerin korunmasına ilişkin uluslar arası mevzuat kapsamında olmak üzere rıza gösterdiğimi beyan ederim.