Huzurevinde Palyatif Bakım

Huzurevinde Palyatif Bakım

Yazı İçeriği

Huzurevinde palyatif bakım sürecinde hospis bakım kavramı kelime anlamıyla hasta bakımına yönelik bir felsefe olarak tanımlanmaktadır. Palyatif bakım hastasının ve hastanın ailesinin karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik bir felsefe olmakla birlikte bir kurum veya bakım hizmeti veren herhangi bir yer ile sınırlanması mümkün olmayan bir düşünce yapısıdır.

Huzurevinde Palyatif Bakım Servisleri

Huzurevinde palyatif bakım servisleri, çok yönlü bir anlayış ile ilerleyerek hasta ve yakınlarının süreç kapsamında karşılaşabileceği her türlü probleme çözüm aramak, sürece tam anlamıyla destek olmak amaçları ile çalışmaktadır. Huzurevinde palyatif bakımı, bakım hastasının var olan hastalığını tedavi etmeye yönelik hizmetler vermekten çok hastanın yaşamının son dönemlerinde huzurlu, sakin ve insan haklarının korunması temelinde bir yaşam kalitesi içerisinde yaşamına devam etmesini sağlamayı hedef alır.

Hospis bakımı özel kurumlarda, hastanelerde, hastane bünyelerinde veya bakım merkezlerinde verilebilmektedir. Bu bakım çeşidi evde bakımın yanı sıra daha fazla olumlu süreci barındırmaktadır. Öncelikle hastanın tedavi sürecinin daha iyi planlanarak profesyonel meslek elemanları tarafından yerine getirilmesi, teknik açıdan yararlanılabilecek ekipmanlara ulaşımın kolay olması, ortaya gelebilecek ekstrem bir durumda müdahalede bulunma imkanlarının daha erişilebilir ve daha profesyonel olarak gerçekleştirilebilir durumda olması bakım hastasının sağlık durumu ve hastalığının seyri açısından daha olumlu bir süreci beraberinde getirmektedir.

Hastaya sunulan tüm hizmetlerin nitelikli meslek elemanları tarafından yerine getirilmesi de kurum bakımının avantajlı kısımları arasında ele alınmaktadır. Aynı zamanda hasta yakınları ve aile bireyleri açısından da evde bakıma göre daha olumlu süreçlerden bahsetmek mümkündür. Özellikle palyatif bakım hizmetini gerçekleştiren hasta yakını bu sorumluluğu bir kurum ile paylaşma, bir kuruma devretme noktasında fiziksel ve psikososyal anlamda bir rahatlama içerisine girmektedir.

İlerleyen süreçlerde hastanın ailesinin; bakımından sorumlu kuruma güveninin artması, süreçlerin pozitif geliştiğinin ve hastasının nitelikli bir şekilde hizmet alarak insan onuruna yaraşır şekilde hayatına devam ettiğinin farkına varması ile birlikte özellikle psikolojik anlamda rahatlaması mümkündür. Huzurevi palyatif bakımını evde bakıma nazaran hem hasta hem de hastanın ailesi için daha pozitif süreçlerin gelişmesini sağlayacak nitelikte bir bakım çeşidi olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır.