Demans Hastasının Ölüm Belirtileri

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri

Yazı İçeriği

Demans hastasının ölüm belirtileri, her hastada genellikle aynı şekilde kendisini göstermeye başlar. Demans belirtilerinin hızı her hastaya göre değişebilir.

Demans hastalığı, sürekli ilerleyen ve ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Birçok hastalık, demans hastalığının nedeni olabilir. Neden olan sistemik hastalıkların türüne ve hastanın fizyolojik özelliklerine göre hastalığın ilerleyişi ve evreleri farklılık gösterebilir.

Demans hastalığı; konuşma güçlüğü, hafıza kaybı, dengede güçlük ve benzeri gibi semptomlar ile kendisini gösterebilir. Ancak ileri evrelerde bu semptomların şiddeti fazlasıyla artar ve ölüm kaçınılmaz olur. Bu nedenle de hastalığın ölüm belirtileri, hastalığa dair önemli detaylar arasında yer alır.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demans Nedir?

Demans hastalığı; hafızayı, konuşmayı ve diğer bilişsel fonksiyonları olumsuz yönde etkileyen ve bireylerin yaşam kalitesini düşüren semptomlar ile kendisini gösteren ölümcül bir hastalıktır. Birçok türü olan demans hastalığının en sık rastlanan türü Alzheimer hastalığıdır. Demasın neredeyse %80’lik dilimine Alzheimer neden olabilir. Alzheimer hastalığından sonra ise en sık görülen demans hastalığı vasküler demanstır.

Zihnin kaybedilmesi ya da yok olması gibi anlamlara gelen demans bir anda değil yavaş yavaş ortaya çıkar. Zaman zaman sinsice ilerleyebileceği gibi hafiften şiddetliye doğru semptomlar artarak da ilerleyebilir. Vücuttaki vitamin ve benzeri gibi eksikliklere bağlı olarak meydana gelebilen demans; aynı zamanda sistemik hastalıklar ya da kullanılan ilaçların yan etkileri kaynaklı olarak da meydana gelebilir.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demans Teşhisi Nasıl Konur?

Unutkanlık gibi hafıza problemleri, kas güçsüzlüğü, dil ve konuşma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkan demans, birçok hastalıkla birlikte kendisini gösterebilir. Hastalığı işaret eden birçok belirti vardır. Ancak bu belirtileri gösteren her bireyin kesinlikle demans olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira bu hastalığın teşhisi için uzmanlar tarafından birçok tetkik ve tahliller yapılmaktadır. Bunlardan biri de demans testidir.

Demans teşhisinde öncelikle nörolojik muayene son derece önemlidir. Detaylı nörolojik muayene ardından nöroloji uzmanları tarafından nöropsikolojik ve biyokimya testlerine ek olarak aynı zamanda MR, EEG gibi görüntüleme yöntemleri ile fonksiyon testleri yapılır. Bu testlerin sonuçlarına göre ancak bireylerin demans olup olmadığı saptanabilir.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demans Hastalarının Ömrü Ne Kadardır?

Demansa yönelik en çok merak edilen konulardan birisi de hastaların yaşam süresidir. Demans, her hastada farklı şekilde ilerleme kaydedebilir. Hastalığın evlere arası geçişi ve ilerleyişi her hastaya göre değişkenlik gösterse de uzmanlar tarafından ortalama yaşam ömrü saptanmıştır.

Demans hastalarının ömrü, tanı konulduktan sonra 4 ila 10 yıl arasında değişir. Ancak bazı hastalarda bu süre 20 yıla kadar uzayabilir. Demans hastalarının ölüm sebepleri genellikle enfeksiyon veya aspirasyon pnömonosi olmaktadır.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demansı Ne Tetikler?

Demansın meydana gelmesinde birçok hastalık neden olabilir. Ancak bu hastalığı tetikleyen birçok risk faktörü de vardır. Bu risk faktörlerinin başında kullanılan ilaçlar gelir. İlaçların yan etkileri demansa neden olabilir. Ayrıca zihni çalıştırmamak ve zihinsel aktiviteler yapmamak da zaman içerisinde demansa ortam hazırlayabilecek nedenler arasında yer alır.

Birçok hastalık demansa neden olabilecek ve demansı tetikleyebilecek niteliktedir. Ancak sigara, alkol ve benzeri gibi zararlı madde kullanımı da demansın gelişmesine ve var olan demans hastalıklarını tetikleyerek hastalıkların daha hızlı ilerlemesine neden olabilir.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demans Tedavi Edilebilir mi?

Günümüzde birçok hastalığı demans hastalığı olarak göstermek mümkündür. Bu hastalıkların başında bilişsel ve zihinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkileyen Alzheimer ve vasküler demans hastalıklarıdır. Birçok hastalık demansa neden olabilmekle birlikte bu hastalıkların neredeyse hepsinin tedavi edilmesi henüz mümkün değildir.

Dolayısıyla demans tedavisi henüz mevcut değildir. Tanı konulduktan sonra uzmanlar tarafından birtakım ilaçlar ile tedavi süreci planlanır. Ancak bu ilaçlar semptomların şiddetini azaltmak ve hastanın yaşam kalitesinin düşmesini engellemek için hastaya verilen ilaçlardır.

Demans Hastasının Ölüm Belirtileri: Demans Hastasının Ölüm Belirtileri Nelerdir?

Demans hastalığı; tedavisi olmayan, sürekli ilerleyen ölümcül bir hastalıktır. Demans semptomları her evrede ilerleyerek kendisini göstermeye başlar. Son evrede ise hasta kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz, hareket kabiliyeti tamamen yitirilir ve bakımını yapamaz ve yatağa bağımlı hale gelir. Hastanın yürümekte zorluk çekmesi ve yatağa bağımlı hale gelmesi de vücutta lezyon ve benzeri gibi lezyonları beraberinde getirir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Demans hastalarının ölümü ve belirtileri, hastanın yatağa bağımlı hale gelmesi ile kendisini göstermeye başlar. Enfeksiyon sorunları, beslenme ve hareket yetersizliği gibi sorunlar hastanın ölümüne neden olmasa da bu sorunlar sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlar hastanın ölümüne neden olmaktadır.