Demans Hastalığı Nedir?

Demans Hastalığı Nedir?

Yazı İçeriği

Demans hastalığı nedir sorusu son derece önemlidir. Bunama olarak da bilinen demans hastalığı, birçok hastalık sonucu meydana gelebilmektedir.

Günümüzde gerek çevresel faktörlere gerekse biyolojik faktörlere bağlı olarak birçok yeni hastalık kendisini göstermeye başlamıştır. Bu hastalıklardan biri de demans yani halk arasındaki ismi ile bunama hastalığıdır. Beynin düşünme, hafıza ve muhakeme gibi bilişsel fonksiyonlarını etkileyen bir hastalık olmakla birlikte aynı zamanda sürekli ilerleme gösteren bir hastalıktır.

Müdahale edilmediğinde hızlı bir şekilde ilerlese de erken tanı ile ilerleme hızını yavaşlatmak olası bir durumdur. Ayrıca hastalığın ilerleme hızı hastadan hastaya göre farklılık gösterebilir.

Demans Hastalığı Nedir: Demans Hastalığı Ne Demek?

Demans ne demek sorusuna genellikle verilen ilk cevap “Bunama” olmaktadır. Bu cevabı açmak gerekirse; bireylerin hafızalarını kullanamama, konuşma ve düşünmede güçlük çekme gibi sorunlarla karşılaşmasına neden olan bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür. Tek bir hastalık olarak görülse de aslında tek bir hastalık olmamakla birlikte birçok hastalığın neden olabildiği bir rahatsızlıktır.

Kelimeleri unutmak, iletişim sırasında uygun kelimeler bulamamak, anlamsız konuşmalar bu hastalığın en tipik semptomları arasında yer alır. Elbette demans hastalığı belirtileri gösteren her bireyin demans olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu belirtiler ışığında detaylı tetkikler sonrasında en doğru teşhis uzmanlar tarafından konulur.

Demans Hastalığı Nedir: Demans Hastalığı Neden Olur?

Bilişsel bozuklukları meydana getiren demans hastalığı, beyin fonksiyonlarını ciddi anlamda tahribata uğratan bir hastalıktır. Hastalığın neden meydana geldiği henüz tam olarak bilinmese de birçok hastalık bu hastalığın temelini oluşturabilir. Özellikle çağımızın en sık görülen hastalığı olan Alzheimer, en temel demans nedenlerinden birisidir ancak demans alzheimer farkını unutmamak gerekir.

Beyne giden damarların tıkanması ya da dejenerasyonu sonrasında beyin damarları gerekli kan ve oksijeni alamadığında beyinde tahribat meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda demans hastalığı oluşabilir. Kısacası; beyinden meydana gelen ve bilinmeyen durumlar ya da sistemik hastalıklar demansa ortam hazırlayabilir.

Demans Hastalığı Nedir: Demans Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Demans nedir sorusu kadar önemli olan konulardan birisi de demans belirtileridir. Bu hastalığı işaret eden en önemli belirtilerin başında unutkanlık ve hafıza kaybı gelir. Ayrıca bilişsel değişimler, kelime bulmakta zorlanmak, anlamsız konuşmak, yanlış yerde yanlış kelimeler kullanmak da ilk belirtiler arasında yer alır.

Kas güçsüzlüğüne de neden olan demans hastalığı; aynı zamanda motor fonksiyonlarının gerilemesi, yönlerin karıştırılması, sorunlar karşısında akıl yürütmekte ve muhakemede zorlanmak, dikkati eksikliği ve odaklanma sorunu gibi şikayetler de kesin olmamakla birlikte demans hastalığını işaret eden belirtilerdir.

Demans Hastalığı Nedir: Demans Hastalığının Son Evresi Ne Kadar Sürer?

Demans hastalığının son evresi, artık hastalığın tüm belirtilerinin maksimum düzeyde kendisini göstermeye başladığı evredir. Her evrenin geçiş süresi de tıpkı hastalığın ilerleme hızı gibi hastadan hastaya göre değişkenlik gösterir.

Son evrede hastada mekan ve zaman kavramı yoktur ve birey kendi öz bakımını dahi yerine getiremez, ailesini ve akrabalarını neredeyse hiç tanımaz, saldırganlık ve sinirlilik hali fazlasıyla artış gösterir. Bu evrede hastaların kas güçsüzlüğü de arttığından yürümede zorlanabileceği gibi çoğunlukla son evreye gelmiş hastalar yatağa bağımlı hale gelir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Demans Hastalığı Nedir: Demans Hastalığı Tedavisi Nedir?

Demans hastalığı, birçok hastalığın neden olabileceği bir hastalıktır. Bu hastalığa ortam hazırlayan hastalıkların birçoğunun tedavisi olmadığından demans hastalığının da tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür.

Demans teşhisi konulan bir hastaya uzmanlar tarafından bir takım ilaç tedavisi başlanır. Ancak uygulanan demans tedavisi yöntemleri; hastalığın tedavi edilmesine yönelik değil semptomları azalmak, hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmak ve böylece bireylerin yaşam kalitelerinin düşmesini de engellemektir. Örneğin; en sık görülen demans hastalığı olan Alzheimer hastalığının tedavi edici bir yöntemi olmasa da memantin ve benzeri gibi ilaçlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanır.

Demans Hastalığı Nedir: Koah Demans Hastalığı Nedir?

KOAH, demans hastalığının meydana gelmesinde etkili olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle sigara ve benzeri gibi zararlı dumanların solunması ile meydana gelen KOAH hastalığı, ileriki evrelerde demans yani bunama hastalığına da ortam hazırlayabilmektedir.

Öksürük, balgam, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösteren KOAH hastalığı; ileriki evrelerde beyne giden damarlarda dejenerasyona neden olduğundan ötürü bilişsel bozukluklara, unutkanlığa ve hafıza sorunlarına neden olabilir. Dolayısıyla da müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir demans hastalığı olarak tanımlanır.