Demans Alzheimer Farkı 

Demans Alzheimer Farkı 

Yazı İçeriği

Demans alzheimer farkı olmadığı düşünülse de her ikisi farklıdır. Yapılan araştırmalar Alzheimer’ın bir demans türü olduğunu ortaya koymuştur.

Son dönemlerde çok fazla araştırılan bir konu haline gelen demans Alzheimer farkı, özellikle Alzheimer hasta ve hasta yakınları tarafından merak konusu olmuştur. Ancak demans ve Alzheimer hastalığı arasında benzerlik olsa da her iki hastalığın birbirinden farklı olduğunu hatta Alzheimer hastalığının bir demans türü olduğunu söylemek mümkündür.

Günlük hayatta her ne kadar demans ve Alzheimer terimleri birbirleri ile aynıymış gibi ifade edilse de demans Alzheimer farkı vardır. Tüm bunların ışığında aslında demans hastalığının Alzheimer hastalığını da kapsayan bir şemsiyeye benzetmek mümkündür.

Demans Alzheimer Farkı: Demans Nedir?

Halk arasında bunama olarak da bilinen demans, kronik bir şekilde yani uzun bir sürece yayılarak sürekli ilerleyici olan bir sendrom olarak tanımlanır. Bireyde konuşma, karar alma, düşünme, hatırlama ve anlama gibi becerilerin gerilemesine neden olurken aynı zamanda düşünceyi işleme yeteneği de sürekli bozulmaya başlar. İleriki evlerde ise bireyler artık günlük aktivitelerini dahi kendi kendilerine yapamaz hale gelebilirler.

Dünya genelinde yaşlı insanların başkalarına bağımlı hale gelmesinin temel nedenlerinin başında demans gelir. 65 üzeri bireylerin %5 ila 8 oranında demans görülebilirken bu oran 5 yıl arayla da iki katına çıkabilir. Bunama yani demans, hastaların yanı sıra hasta yakınları içinde zorlu bir süreçtir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Demans Alzheimer Farkı: Alzheimer Nedir?

Günümüzde yaygın olarak görülen Alzheimer, demans türlerinden birisidir. İlerleyici bir hastalık olan Alzheimer, ilerlediği süre içerisinde beyin hücrelerinin yok olmasına sebebiyet verir. Hafıza yetersizliği, davranış ve düşünce bozukluğu meydana getiren bir hastalıktır. Demans hastalığın belirtileri kendisini yavaş yavaş göstermeye başladığından yıllar boyunca kendini göstermeyebileceği gibi aynı zamanda ileri evrelere ulaşması da yıllar alabilir.

İlk olarak birey en son olan olayları unutmaya başlar ve hastalık ilerlediğinde günlük aktivitelerini ve öz bakımlarını kendi kendisine gerçekleştirememeye başlar. Alzheimer hastalığı ileri evreye ulaştığında birey sosyal becerilerini, mantıklı düşünme ve davranış yeteneklerini de kaybetmeye başlar. Hatta bu bireylere sorular yönetildiğinde cevaplayamayabilir ve karşısındaki kişilerle sohbet edemeyebilir.

Demans Alzheimer Farkı: Alzheimer ve Demans Farkı

Alzheimer, sosyal becerilerin ve davranış yeteneğinin zaman içerisinde kaybolmasına ortam hazırlayan hafıza ile ilgili hastalık türüdür. Günümüzde halk arasında bunama hastalığı olarak da tabir edilen demans ile aynı ifade olarak sıklıkla kullanılsa da Alzheimer ve demans birbirinden farklı olduğundan aslında aynı terim değildir.

Demans, birden fazla hastalığı içerisinde barındıran bir dizi hastalık terimidir. Alzheimer hastalığı ise demansa neden olan bir dizi hastalıktan sadece birisidir. Yani bu iki terim arasındaki en büyük fark; demansın Alzheimer hastalığını da kapsayan hastalıklar dizisi olmasıdır.

Demans Alzheimer Farkı: Demans ve Alzheimer Arasındaki Fark Nedir?

Alzheimer ve demans her ne kadar aynı terim olarak halk arasında kullanılsa da aslında aynı terim olmamakla birlikte iki terim arasında ciddi farklar vardır. Demans, birçok hastalığa neden olan hastalıklar dizisidir. Bu hastalıklardan birisi de ilerleyici nörolojik bir hastalık olan Alzheimer hastalığıdır. Dolayısıyla da bu hastalık demansın bir alt hastalığıdır ifadesini kullanmak mümkündür.

Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalar neticesinde demans hastalarının %70’lik diliminin aynı zamanda Alzheimer hastalığı olma riskinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda içerisinde birçok hastalığı barındırsa da en sık ve yaygın olarak görülen demans hastalığının Alzheimer olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Alzheimer hastalığının ilk evrelerdeki belirtileri de tıpkı demans belirtileri ile aynı görülmektedir. Bu nedenle de halk arasında sıklıkla karıştırılmaktadır.

Demans Alzheimer Farkı: Demans ve Alzheimer Aynı Şey mi?

Demans ve Alzheimer hastalıkları günümüzde halk arasında aynı hastalıklar olarak ifade edilmektedir. Ancak bu iki hastalık aslında tıp dilinde aynı şey değildir. Eski dönemlerde tıp alanında da bir dönem aynı hastalığın iki farklı ismi olarak düşünülse de teknoloji ve bilimin gelişmesiyle yapılan araştırmalar ve incelemeler de çeşitlendirilmiştir.

Özellikle nörobilim alanında yapılan tanı ve tedavi alanındaki araştırmalar ve bu araştırmalar doğrultusunda meydana gelen gelişmeler sonucunda her iki hastalığın da birbirinden farklı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dolayısıyla da Alzheimer ve demans aynı şey değildir. Bununla birlikte birden çok hastalığı içerisinde barındıran demans, Alzheimer hastalığını da kapsamaktadır.