Blog

Palyatif

Palyatif Yoğun Bakım

Palyatif Yoğun Bakım

Palyatif yoğun bakım, ciddi hastalıklarla yaşamak durumunda kalanlar için özel bakımdır. Bu tür bakım, hastalığın semptomlarından ve stresinden kurtulmayı sağlamaya odaklanmıştır. Amaç hastanın da hasta yakınlarının da yaşam kalitesini mümkün olduğunca iyi tutmaktır.

Yazının Devamı »
Palyatif Bakım Gerektiren Hastalıklar

Palyatif Bakım Gerektiren Hastalıklar

Palyatif bakım gerektiren hastalıklar ve dolayısı ile hastanın ihtiyaç duyduğu palyatif bakım kişiden kişiyi farklılık gösterebilmektedir. Ancak, palyatif bakımın temel amacı yaşam boyu kişiyi etkileyen ciddi hastalıklarla yaşan kişilerin ve yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Yazının Devamı »
Palyatif Tedavi Nedir

Palyatif Tedavi Nedir?

Palyatif tedavi nedir: Kanser gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için uygulanan tedavidir. Bu tedavi, hastaların yalnızca hastalıkları ile değil, bir bütün olarak bireyin ihtiyaçları, sorunlar ve istekleri ile ilgilenir.

Yazının Devamı »
Palyatif Tedavi

Palyatif Tedavi

Palyatif tedavi, tedavisi olmayan hastalıklar ile yaşayan ya da başka ciddi hastalıklar ve tedavilerinden kaynaklı yaşam kalitesi düşen hastalar için destekleyici bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminde amaç hastalığı tamamı ile iyileştirmek ya da geriletmek değil, hastanın mevcut durumu içerisinde mümkün olan en yüksek yaşam kalitesine sahip olmasını sağlamaktır.

Yazının Devamı »
Palyatif Bakımda Sosyal Çalışmacının Rolü

Palyatif Bakımda Sosyal Çalışmacının Rolü

Palyatif bakımda sosyal çalışmacının rolü: Sosyal hizmet mesleği amaçları, disiplinleri, yaklaşımları ve uygulamaları -özellikle bütüncül bakış açısı- kapsamında palyatif bakım alanına oldukça destekleyici bir bakış açısı ile katkı sağlamakta ve sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesine aktif destekte bulunmaktadır.

Yazının Devamı »
Palyatif Bakım Rehberi

Palyatif Bakım Rehberi

Palyatif bakım çözümü olmayan bir hastalıkla yaşayan ya da başka ciddi hastalıklardan kaynaklı yaşam kalitesini azaltacak semptomları olan kişilerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik destekleyici bakımdır.

Yazının Devamı »
Evde Palyatif Bakım Zorlukları

Evde Palyatif Bakım Zorlukları

Evde Palyatif Bakım Zorlukları: Öncelikle hastanın bakımın evde sağlanması gerekli teknik ekipmanlara sahip olunmaması, hizmetleri sağlayacak gerekli meslek elemanlarının süreç içerisinde olamamaları gibi sebeplerle hastaları oldukça olumsuz etkilemektedir

Yazının Devamı »
Palyatif Bakım Merkezi

Palyatif Bakım Merkezi

Palyatif bakım merkezi tıpta göreceli olarak yeni gelişmekte bir alan olarak, tedavisi olmayan ya da ciddi hastalıklarla yaşayan hastalar ve yakınları için insan onuruna yakışır ve kaliteli bir yaşamı sürdürme olanağı sağlar.

Yazının Devamı »
Palyatif Ne Demek

Palyatif Ne Demek

Palyatif ne demek sorusu çoğu kişi için ilk başta akıl karıştırıcı olsa da palyatifin TDK sözlük anlamından yola çıkılarak bakıldığında anlamak kolaylaşmaktadır. Palyatif kelimesi köklü bir çözümü olmayan, geçici olarak işe yaran demektir.

Yazının Devamı »