Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı

Yazı İçeriği

Alzheimer hastalığı toplumun geneli tarafından oldukça merak edilen ve özellikle ileri yaşlı kişiler ve yakınları tarafından sıkça araştırılan bir konudur. Ancak son yıllarda genç yaşta da Alzheimer olan birçok insan vardır. Alzheimer hastalığının en yaygın bilinen belirtisi hafıza kayıpları ve unutkanlıktır. Bu hastalık tıbbi olarak beyin hücrelerinin ölmesinden kaynaklanır. Beyin hücreleri yaşlılığa bağlı olarak ölebileceği gibi başka çevresel ve genetik faktörler vb. sebeplerden de etkilenebilir. Beyin hücreleri; konuşma, bellek, iletişim ve hareket gibi beynin birçok önemli fonksiyonun sağlıklı bir biçimde çalışmasından sorumludur.

Beyin hücrelerinde yaşanan sorunlar doğrudan bu fonksiyonların yerine getirilmesini güçleştirir. Alzheimer hastalığının ilk belirtileri unutkanlık ve kafa karışıklığıdır. Zamanla hastalık ilerler ve konuşma bozuklukları, ciddi ölçüde hafıza kayıpları ortaya çıkabilir. Hastalar kendi evlerinin yolunu bulmakta, yakınlarını tanımakta ve konuşurken doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirler. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi demans testi ile test edilmektedir. Bununla birlikte, uzman doktorlar hastaların aile geçmişi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak ve görüntüleme sonuçları tanı koyabilmektedir.

Alzheimer hastalığını tedavi ile tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak tıbbi tedavi ile hastanın konforunu artırmak amaçlanır. Hastalık ilerledikçe belirtiler şiddetlenir. Hastalığın her evresinde hastalar kendilerine bakmakta ve günlük hayatlarını desteksiz idame ettirmekte zorlanırlar. Genellikle, hastalığın son 3 evresinde kişiler yatağa bağımlı hale gelirler. Bu aşamaya gelindiğinde hastaların enfeksiyon kapmalarının önlenmesi ve doğru şekilde bakım ile desteklenmesi çok önemlidir.

Bu bakım hasta yakınlarının becerilerinin ötesinde olabilir. Bu nedenle, özellikle Alzheimer hastalığı ilerlemiş yaşlılar için bakım hizmeti veren profesyonel merkezler bulunmaktadır. Hasta yakınları hastaları böyle merkezlere götürerek onların olabildiğince konforlu ve sağlıklı yaşamalarına destek olabilirler. Yakınları için uzmanlardan bakım desteği almak isteyen kişiler İstanbul Şişli ve Çamlıca’da bulunan Asude Yaşam ve Sağlık Merkezi ile iletişime geçebilirler.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer nedir: Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin ölmesi sonucu ortaya çıkar. Beyin hücreleri birçok önemli zihinsel ve fiziksel fonksiyonunun yerine getirilmesinden sorumludur. Bu hücrelerin ölmesi ile hastalar bellek ve konuşma gibi konularda aksaklıklar yaşamaya başlar. Bu hastalık demansın bir türüdür fakat demans alzheimer farkını unutmamak gerekir.

Alzheimer Hastalığı Belirtileri

Alzheimer belirtileri kendisini öncelikle unutkanlıkla gösterir. Alzheimer başlangıcı olan kişiler basit şeyleri unutmaktan şikâyet eder. Eşyalarının yerlerini karıştırırlar veya yapılması gereken bazı şeyleri yapmayı atlarlar. Hastalık ilerledikçe bellek sorunlarının şiddeti artar ve kişiler yakın zamanda yaptıkları ve öğrendikleri şeyleri unutmaya başlarlar. Daha ileri evrelerde kişiler yakın çevrelerindeki kişileri hatırlamakta zorlanabilirler.

Alzheimer hastalığı aynı zamanda kişinin zihninde bulanıklığa yol açabilir. Hastalar çevreleri ile iletişim kurmakta zorluk yaşayabilir. Beyin fonksiyonlarının aksaklığa uğramasına bağlı olarak kişilik değişiklikleri, konuşma bozuklukları ve günlük hayatı idame ettirmede güçlükler ortaya çıkabilir.

Alzheimer Hastalığı Testi

Alzheimer hastalığı ile ilgili doğrudan bilgi veren bir Alzheimer testi bulunmamaktadır. Unutkanlık, kafa karışıklığı gibi belirtilerle doktora başvuran hastaların aile geçmişi de dahil olmak üzere tüm öyküsü dinlenir. Uzman hekimlerin demans ile ilgili muayene sonuçlarını bir arada değerlendirip buna göre tanı koyarlar. Hastalığın tespiti için MR gibi başka tanı tekniklerine de başvurulabilir. Kendisinde bu hastalığın olmasından şüphelenen kişilerin doğru tanı, teşhis ve tedavi için uzman doktorlara danışması önerilir.

Alzheimer Hastalığı Tedavisi

Hastalığı tamamen ortadan kaldıran veya hastalığın ilerlemesini durduran bir Alzheimer tedavisi henüz bulunmamıştır. Ancak, uzman doktorlar bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya veya belirtilerin şiddetini hafifletmeye yönelik bazı ilaç tedavileri uygulayabilirler.

Alzheimer Hastalığı Evreleri

Alzheimer Hastalığı Nedir: Alzheimer evreleri farklı şekillerde kendini gösterir. Bu hastalığın ilerleme hızı hastadan hastaya değişiklik gösterecektir. Ancak, genellikle Alzheimer hastalığı ilk evrelerinde kendisini basit unutkanlıklar ile gösterir. Kişi kendisinde daha önceye göre daha fazla unutkanlık gözlemleyebilir. Evreler ilerledikçe belirtiler şiddetlenir.

Orta evrelerde kişi her ne kadar kendi kendisine hayatını idame ettirebilse de bazı konularda zorlanmaya başlar. Örneğin, bir önceki gün yaptığı şeyleri veya yediği yemeği unutabilir. Ayrıca, çevresindeki kişiler ile iletişim kurmakta zorlanabilir. Bu evredeki hastalar evlerinin yolunu karıştırıp kaybolabileceği için tek başlarına dışarı çıkmaları tavsiye edilmez. Hastalığın her evresinde hasta bakıma ihtiyaç duymaya başlar.

Tek başına hareket etmekte, konuşmakta, yürümekte zorlanır. Alzheimer hastalığının son evre ölüm belirtileri yatağa bağlı olmak ve ciddi ölçüde hafıza kayıplarıdır.  Hastanın her evrede uzman kişilerden bakım desteği alması oldukça önemlidir. Yatağa bağımlılıktan kaynaklı enfeksiyonlar hastalığın son evrelerinde ölümcül olabilir.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Alzheimer Hastalarının Ömrü?

Alzheimer hastalığı ile 10-15 yıl boyunca yaşayan hastaların olduğu bilinmektedir. Alzheimer hastalarının ömrü tamamen hastalığın seyir hızına bağlıdır ve bu kişiden kişiye farklılık gösterir.

Ancak, hastalık ilerleyip son evrelerine ulaştıktan sonra kişiler palyatif bakıma ihtiyaç duyarlar ve günlük hayatlarını kendi başlarına ve aile fertleri ile idame ettiremez hale gelirler. Bu evrede kişi doğru ve sağlıklı medikal bakım desteği aldığı takdirde yatağa bağlı yaşamaktan kaynaklanan enfeksiyon riskleri azaltılabilir ve hasta daha konforlu bir yaşam sürebilir.

Alzheimer Neden Olur?

Alzheimer hastalığının bilinen net sebepleri bulunmamaktadır. Ancak, yapılan araştırmalarda; yanlış ilaç kullanımı, kimyasal ilaçlarla desteklenen gıdalar ile beslenenlerde, stresli ortamda yaşayanlarda, spor yapmayanlarda, düzensiz beslenemeyenlerde, oksijeni az olan yerlerde yaşayanlarda, alkol ve sigara bağımlılarda, ağır depresyon geçirenler de gibi sebepler sayılmaktadır.

Alzheimer Genetik mi?

Alzheimer genetik mi: Alzheimer hastalığının genetik özelliğinin olduğuna dair uluslararası alanda yayınlanmış bir makale bulunmamaktadır.

Alzheimer Bakım Evi

Alzheimer hastalığının özellikle son evrelerinde hastalar kendi öz bakım ihtiyaçlarını kendileri karşılamakta güçlük çekerler ve her an bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde hastanın uzman kişiler tarafından desteklenmesi hastanın konforu ve sağlığı için çok önemlidir. Zira, bu hastalığın ilerleyen dönemlerinde yatağa bağımlı hale gelen hastalar bakımından enfeksiyonlar ölümcül olabilmektedir.

Hastalık bu evreye geldiğinde hasta yakınları uzman kişilerden bakım almasını sağlayarak hastaya destek olabilirler. İstanbul Çamlıca ve Şişli’de yaşlılara hizmet veren Asude Yaşam ve Sağlık Merkezi’nde hastaların sağlığı, konforu ve bakımı önceliklidir. Asude Yaşam ve Sağlık Merkezi’nde hastalar daima uzmanların gözetimindedir. Doktorlar tarafından rutin olarak takip edilirler, yatağa bağlı yaşamaktan kaynaklanan yaraları tedavi edilir, öz bakımı sağlanır, gereken durumlarda yatarak fizik tedavi hizmetleri verilir ve beslenmelerine dikkat edilir. Bunlar hasta yakını tarafından yapılması zor olan ancak Alzheimer hastalarının son evrelerde ihtiyaç duydukları hizmetlerdir. Bu nedenle, hasta yakınlarına hastaların sağlığı ve konforu için hastalığın her evresinde profesyonel destek almaları önerilir.