Alzheimer Evreleri

Alzheimer Evreleri

Yazı İçeriği

Alzheimer evreleri hastalığın nasıl bir süreç içinde geliştiğini, hangi belirtilerin ortaya çıkacağını gösteren bir kavramdır. Özellikle yavaş gelişen Alzheimer hastalığı için bu evreler çok önemlidir.

Alzheimer evreleri ana başlıkta üç bölümden detaylandığında altı bölümden oluşup, her evre kendine özgü belirtilerle kendini gösterir. Kişi bu evrelerin değiştiğini hastalığın göstermiş olduğu belirtilerden anlayabilir. Ayrıca belli testler ile hangi evrede olunduğu günümüzde kolayca anlaşılabilmektedir. İlk evreden itibaren hastalık nedeniyle birey yangın, kayıp olma gibi bir çok riski taşımaktadır.

Alzheimer Belirtileri ve Evreleri

Alzheimer hastalığı belirtileri dikkate alındığı takdirde erken teşhis ile daha etkili tedaviler uygulanabilir. Aksi halde birey için daha olumsuz durumlara maruz kalabilir. Hastalığın seyri durağan olmadığı için mutlaka küçük bir şüphe dahi olsa doktora gidilmelidir. Ayrıca ilk belirtisi küçük unutkanlıklar olup, son evreye gelindiğinde çoğu şeyin hatırlanmadığı görülür.

Alzheimer hastalığında 3 evre olup, her evre birbirinin devamı niteliğindedir. Sadece belirtilerin şiddeti artmış olur. Hastalıkta evreler diğer hastalıklara bağlı olarak hızlı yükselme yoluna da gitmektedir. İlk evre, orta evre ve son evreden oluşan hastalığın kesin bir tedavisi de bulunmamaktadır.

Alzheimer Son Evresinde Ne Olur?

Alzheimer hastalığının son evresine gelindiğinde birey artık yatağa mahkum bir halde yaşamaktadır. Kendi başına hiçbir şey yapamadığı orta evrenin devamı olarak artık kendi bakımını bile yapamıyordur.

Hasta yatakta yaşadığı için birçok enfeksiyona maruz kalır. Alzheimer evreleri içinde en kötü olan evre bu evre olup, enfeksiyonlar nedeniyle organ yetmezliği görülür. Hasta çoğu zaman bu sebepten dolayı ölür.

Alzheimer Evreleri Kaç Yıl Sürer?

Kesin bir tedavisi bulunmayan Alzheimer hastalığının birçok evresi bulunmaktadır. Her evrede hasta biraz daha çevresindekilere bağımlı hale gelir. Özellikle hastalığın orta evresinden itibaren birey bilincini yavaş yavaş kaybeder.

Alzheimer evrelerinden ilk evre (erken evre) 20 yıl gibi uzun bir süre devam etmektedir. Hasta bireyin aldığı profesyonel destek sürecin uzun ve kısa olmasını etkilemektedir.  Ondan sonra gelen orta evre 2 ila 10 yıl arasında seyrederken, son evre 1 ya da 5 yıl kadar sürer.

Alzheimer Evreleri Nasıl Anlaşılır?

Alzheimer hastalarının evreleri hastalığın seyri ile ilgili olup, tedavi başlanılmadığı sürece bireyde kalıcı olumsuz durumlar meydana gelir. Hastalığın ilk zamanları ile sonraki zamanlarını birbirinden ayırt etmek için belirtilere bakılır. Belirtiler sayesinde hastalığın hangi evrede olduğu anlaşılır.

Belirtilerin anlaşılması için Demans testinden ve davranışlarında faydalanılarak tespit edilir. Hastaya sorulan farklı sorular ile hasta kendi kendine hangi evrede olduğunu verdiği cevaplarla söylemiş olur. Doktorlar bazı tetkikleri özel olarak yaptıktan sonra bireyin hangi evrede, hastalığın ne durumda olduğunu anlar. Bu aşamadan sonra hastalığın yavaşlaması için ilaç tedavisi uygulanır.

Alzheimer Evreleri Ne Kadar Sürer?

Alzheimer evreleri ne kadar devam eder: Evreler kişiden kişiye değişse de süre olarak ortalama bir sayı analizlerle ortaya konulmuştur. Erken evre yaklaşık 4 ile 6 yıl yıl, orta evre 4 ile 6 yıl ve son evre ise 2 ya da 4 yıl sürmektedir.

Hastalığa sahip kişiler unutkanlıkla başlayan bu hastalığın uzun yıllar sonra beyinlerini sildiğini bilerek yaşarlar. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar geçici çözüm olup, sadece hastalığı kısa bir süre durdurmaktadır. Günümüzde hala bu hastalığın tedavisi araştırılmaktadır.

Alzheimer Son Evreleri Nasıl Anlaşılır?

Alzheimer son evresine Alzheimer 7 evresi de denebilmektedir. Alzheimer son evreleri hastanın vermiş olduğu belirtilere göre anlaşılır. Çoğunlukla bireyde zihinsel kayıplar oluştuğu için çevresinden bağımsız yaşayamaz. Hatta organ yetmezliği ortaya çıktığı için hastanın kesinlikle son evrede olduğu anlaşılır.

Alzheimer evreleri arasında en kötü ve en kısa süren evre bu evredir. Çünkü kişi uzun süre yaşayamaz ve vefat eder. Vücudunda oluşan enfeksiyonlarla yaşam mücadelesi verir ve çevresine sürekli bağımlı yaşar.

Huzurevi hizmetlerinden yardım almak sürecin hem hasta hem de yakınları için daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir.

Yaşlılarda Alzheimer Evreleri

Günümüzde yapılan testler sonucu artık genç yaşlarda da Alzheimer hastalığı görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bazı verilere göre 10 yaşındaki bir bireyde de bu hastalık görülebilmektedir. Bu nedenle çocuk ebeveynleri çok dikkatli olup, hafıza konusunda çocuklarını test etmelidirler.

Yaşlılarda Alzheimer görüldüğünde, hastalığın zaten önceden var olduğu kesindir. Sadece evreler ilerlediği için daha fazla hastalık hissedilmeye başlanmıştır. Yaşlılıkta hastalığın en çok orta evresi ve son evresi etkili olur.

Alzheimer evreleri içinde en şiddetli evreler orta ve son evre olup, hasta çevresindekilere bağımlı hale gelmiştir. Çoğu zaman idrarını tutamadığı, düzgün beslenmediği görülür. İyi bakılmadığında bedeninde oluşan enfeksiyonlar yaşlı kişide organ yetmezliğine neden olur. Bu nedenle yaşaması da çok zorlaştığından yaşama zor tutunur.